ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Γενικά
Ακολουθώντας και πολύ σωστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αναγκαιότητα δημιουργίας τους, περιμένουμε και στην Ελλάδα μία σημαντική ανάπτυξη εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων.
 
Ζημιές και απώλειες Φ/Β Συστημάτων από κεραυνούς
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σε απομονωμένες περιοχές, καταλαμβάνοντας μεγάλες εκτάσεις, με τους Φ/Β συλλέκτες εγκατεστημένους στην ύπαιθρο και τις αναγκαίες ευαίσθητες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λειτουργίας και ελέγχου εγκατεστημένες εντός οικίσκου.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές τα Φ/Β συστήματα είναι εκτεθειμένα σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και επιρρεπή σε κρουστικές υπερτάσεις που δημιουργούνται από τον κεραυνό ή από χειρισμούς του ηλεκτρικού δικτύου (ΔΕΗ).
Ο κίνδυνος εστιάζεται στην ολική απώλεια του εξοπλισμού όταν δεχτεί άμεσο κεραυνικό πλήγμα η εγκατάσταση ή το ηλεκτρικό δίκτυο που τροφοδοτεί, καθώς και εκτεταμένες ζημιές των ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων τους όταν κεραυνός πλήξει θέσεις πλησίον της εγκατάστασης ή του δικτύου που τροφοδοτεί. Σε όλες τις περιπτώσεις οι οικονομικές απώλειες, αντικατάσταση εξοπλισμού και απώλεια παραγωγής ενέργειας, είναι τόσο σημαντικές και μεγάλες που το κόστος εγκατάστασης ενός πλήρους Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) αποτελούμενο από το εξωτερικό και το εσωτερικό σύστημα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 να συμφέρει οικονομικά.
 
Εξωτερική Αντικεραυνική Προστασία
Η εγκατάσταση του Εξωτερικού ΣΑΠ των Φ/Β συλλεκτών και του οικίσκου σχεδιάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 και την απαιτούμενη κλάση προστασίας η οποία υπολογίζεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2.
Το εξωτερικό ΣΑΠ των συλλεκτών αποτελείται συνήθως από σύστημα ιστών βασιζόμενο στη μέθοδο της γωνίας προστασίας, του δε οικίσκου με συλλεκτήριους αγωγούς βασιζόμενο στη μέθοδο των βρόχων.
Όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης του εξωτερικού ΣΑΠ πρέπει να έχουν επιτυχώς δοκιμαστεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164
 
Εσωτερική Αντικεραυνική Προστασία
Η εγκατάσταση του Εσωτερικού ΣΑΠ σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4 και αποτελείται από τις ισοδυναμικές συνδέσεις του εξοπλισμού.
 
Ισοδυναμικές Συνδέσεις
Οι ισοδυναμικές συνδέσεις πραγματοποιούνται με άμεση γεφύρωση του μεταλλικού εξοπλισμού με τη γείωση μέσω αγωγών ακολουθώντας την πλέον σύντομη οδό. Οι αγωγοί και τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να έχουν επιτυχώς δοκιμαστεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.
Οι ισοδυναμικές συνδέσεις των ηλεκτρικά μονωμένων δικτύων και συσκευών πραγματοποιούνται μέσω απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων που επιλέγονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, του αναμενόμενου κεραυνικού ή κρουστικού ρεύματος στη θέση εγκατάστασής τους και της στάθμης μόνωσης των δικτύων και συσκευών. Οι απαγωγοί πρέπει να έχουν επιτυχώς δοκιμαστεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.
Σχήμα 2. Ισοδυναμικές συνδέσεις σε ζυγό γείωσης
Σχήμα 3. Ισοδυναμικές συνδέσεις με SPDs ηλεκτρικά μονωμένων δικτύων
 
Σε περίπτωση που η προστασία των Φ/Β Συστημάτων σας ενδιαφέρει άμεσα, ζητείστε το νέο έντυπο της εταιρείας μας, μέσα στο οποίο θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να συζητήσετε και με τους Μηχανικούς της εταιρείας μας που είναι πάντα στη διάθεσή σας.
 
Γεώργιος Βαλυράκης
Μηχανολόγος Μηχανικός B.Sc.
Μηχανικός Πωλήσεων

 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.