Αρχική
Αγωγοί συλλεκτήριοι - κάθοδοι
Στηρίγματα συλλεκτηρίων Αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Στηρίγματα αγωγών καθόδου
Λυόμενοι σύνδεσμοι αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Προστατευτικοί Αγωγοί
Σφικτήρες γειώσεων
Γειώσεις (Ταινίες-Ηλεκτρόδια)
Στηρίγματα ταινιών
Στηρίγματα ταινιών περιμετρικής γειώσεως
Περιλαίμια
Εξαρτήματα Γεφύρωσης Μεταλλικών Κατασκευών
Σφικτήρες
Ισοδυναμικές Γέφυρες
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων ισχύος
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κεραιών
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σημάτων
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TV, VIDEO, PC
Σπινθηριστές απομόνωσης
Θεμελιακή γείωση
Οργανα ασφάλειας ειδικών ηλεκτρικών μετρήσεων
Προστασία φωτοβολταικών συστημάτων
Συστήματα Στερέωσης Η/Μ Εξοπλισμού σε μεταλλικά κτίρια

Ακίδες
ΚωδικόςΠεριγραφή
 6103100ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΚΙΔΑΣ 6421203 Ή 6421206 100x100mm St/tZn
 6123101ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΚΙΔΑΣ 6421203 Ή 6421206 100x100mm Cu/eNi
 6130300ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΑΚΙΔΑΣ
 6143100ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΚΙΔΑΣ 6421203 Ή 6421206 100x100mm Al
 6401210ΑΚΙΔΑ Φ16 x 1000 mm St/tZn
 6401213ΑΚΙΔΑ Φ16Χ300mm ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130101
 6401215ΑΚΙΔΑ Φ16 x 1500 mm St/tZn
 6401216ΑΚΙΔΑ Φ16Χ600mm ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130100
 6421100ΑΚΙΔΑ FRANKLIN Φ30Χ1000mm ΟΡΕΙΧ.
 6421104ΑΚΙΔΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ8x300 Cu
 6421202ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Cu-A
 6421203ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Cu-A/eNi
 6421205ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Cu-A
 6421206ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Cu-A/eNi
 6421210ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1000mm Cu
 6421211ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1000mm Cu/eSn
 6421215ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm Cu
 6421216ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm Cu/eSn
 6421510ΑΚΙΔΑ Φ15Χ1000mm Cu
 6421515ΑΚΙΔΑ Φ15Χ1500mm Cu
 6424100ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ Κράματος Cu ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 6221818
 6424102ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ Κράματος Cu ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 6221810
 6440300ΑΚΙΔΑ Φ16x3000mm ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AL
 6441106ΑΚΙΔΑ Φ10x300 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ Al
 6441203ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Al
 6441206ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Al
 6441210ΑΚΙΔΑ Φ16x1000 mm Al
 6441213ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Al ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130101
 6441215ΑΚΙΔΑ Φ16x1500 mm Al
 6441216ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Al ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130101
 6441510ΑΚΙΔΑ Φ15x1000 mm Al
 6441515ΑΚΙΔΑ Φ15x1500 mm Al
 6521030ΚΟΛΑΡΟ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΑΚΙΔΑΣ FRANKLIN Cu/Ni
 Είδη κατηγορίας 33 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.