Αρχική
Ακίδες
Αγωγοί συλλεκτήριοι - κάθοδοι
Στηρίγματα συλλεκτηρίων Αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Στηρίγματα αγωγών καθόδου
Λυόμενοι σύνδεσμοι αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Προστατευτικοί Αγωγοί
Σφικτήρες γειώσεων
Γειώσεις (Ταινίες-Ηλεκτρόδια)
Στηρίγματα ταινιών
Στηρίγματα ταινιών περιμετρικής γειώσεως
Περιλαίμια
Εξαρτήματα Γεφύρωσης Μεταλλικών Κατασκευών
Σφικτήρες
Ισοδυναμικές Γέφυρες
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κεραιών
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σημάτων
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TV, VIDEO, PC
Σπινθηριστές απομόνωσης
Θεμελιακή γείωση
Οργανα ασφάλειας ειδικών ηλεκτρικών μετρήσεων
Προστασία φωτοβολταικών συστημάτων
Συστήματα Στερέωσης Η/Μ Εξοπλισμού σε μεταλλικά κτίρια

Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων ισχύος
ΚωδικόςΠεριγραφή
 6801060ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON III, 60V DC
 6801090ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON III, 90V DC
 6806023ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz 200kA T1+T2 ΕΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
 6810304ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ2 1000Vdc
 6810314ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ PV 1000 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ1+Τ2 1000Vdc
 6840223ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGE TEC 480V/50Hz T2
 6840690ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON III 690V/50Hz T2
 6841220ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 220V-25kA
 6841221ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON 230V/50Hz T2-T3
 6844112ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz T3 10kA
 6844118ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (Ν-PE) 230V/50Hz T3
 6844143ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 230V/50Hz T2 40kA
 6844148ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (N-PE) 230V/50Hz T2
 6844170ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz 50kA T1+T2
 6844176ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ "Ν-PE" 230V/50Hz T1
 6844280ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz 80kA Τ1+Τ2
 6844290ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz T1+T2 80kA
 6844447ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz Τ2 40kA
 6850200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz Τ1+Τ2 200kA "25T1"
 6851200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ "Ν-PE" 230V /50Hz Τ1
 6853225ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V / 50Hz T1+T2 500-200kA
 6853226ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V / 50Hz Τ1+Τ2 500-400kA
 6854200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ "TrigeTron 35T1 4p" 230V /50 Hz T1+T2 140kA
 6881021ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 21kV-10kA POLYMER
 Είδη κατηγορίας 24 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.