Αρχική
Ακίδες
Αγωγοί συλλεκτήριοι - κάθοδοι
Στηρίγματα συλλεκτηρίων Αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Στηρίγματα αγωγών καθόδου
Λυόμενοι σύνδεσμοι αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Προστατευτικοί Αγωγοί
Σφικτήρες γειώσεων
Γειώσεις (Ταινίες-Ηλεκτρόδια)
Στηρίγματα ταινιών
Στηρίγματα ταινιών περιμετρικής γειώσεως
Περιλαίμια
Εξαρτήματα Γεφύρωσης Μεταλλικών Κατασκευών
Σφικτήρες
Ισοδυναμικές Γέφυρες
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων ισχύος
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σημάτων
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TV, VIDEO, PC
Σπινθηριστές απομόνωσης
Θεμελιακή γείωση
Οργανα ασφάλειας ειδικών ηλεκτρικών μετρήσεων
Προστασία φωτοβολταικών συστημάτων
Συστήματα Στερέωσης Η/Μ Εξοπλισμού σε μεταλλικά κτίρια

Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κεραιών
ΚωδικόςΠεριγραφή
 6810066ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 GHz,7/16, M/F
 6810067ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ 1,9 GHz Ν-m/f
 6810200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 220Vpk,NF
 6810214ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 200V BNC/F 50Ω
 6810215ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 200V BNC/F 75Ω
 6810361ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 220Vpk,NF
 Είδη κατηγορίας 6 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.