Αρχική
Ακίδες
Αγωγοί συλλεκτήριοι - κάθοδοι
Στηρίγματα συλλεκτηρίων Αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Στηρίγματα αγωγών καθόδου
Λυόμενοι σύνδεσμοι αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Προστατευτικοί Αγωγοί
Σφικτήρες γειώσεων
Γειώσεις (Ταινίες-Ηλεκτρόδια)
Στηρίγματα ταινιών
Στηρίγματα ταινιών περιμετρικής γειώσεως
Περιλαίμια
Εξαρτήματα Γεφύρωσης Μεταλλικών Κατασκευών
Σφικτήρες
Ισοδυναμικές Γέφυρες
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων ισχύος
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κεραιών
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TV, VIDEO, PC
Σπινθηριστές απομόνωσης
Θεμελιακή γείωση
Οργανα ασφάλειας ειδικών ηλεκτρικών μετρήσεων
Προστασία φωτοβολταικών συστημάτων
Συστήματα Στερέωσης Η/Μ Εξοπλισμού σε μεταλλικά κτίρια

Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σημάτων
ΚωδικόςΠεριγραφή
 6803010ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 20V - 10V -10MHz
 6803015ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 15V-15V-3MHz
 6803020ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 10V-10V-4MHz
 6803028ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 56V-28V-9MHz
 6803105ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 30V-15V-8MHz
 6803110ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 20V-10V-50MHz
 6803115ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 30V-15V-45MHz
 6803128ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 56V-28V-40MHz
 6803150ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 100V-50V-10MHz
 6803205ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 50V-50V-4MHz
 6803210ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 10V-10V-50MHz
 6803215ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 15V-15V-45MHz
 6803228ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 28V-28V-4MHz
 6803328ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 28V-28V-40 MHz
 6803410ΑΠΑΓΩΓΟΣ Data+Α' Προστασία, ΧΒΕ, 110V DC
 6804024ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 24V EX
 6804124ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 24V
 6805114ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 10kA
 6805115ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 20kA
 6810361ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 220Vpk,NF
 6870060ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ DC-60V-1πόλος-4,5kA
 6894001ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΕΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 6894101ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ+ΘΕΡΜ.CLI
 6894103ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ME CLIP & PTC ANAΛ
 6894105ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ CLIP/ISDN & ADSL
 6894106ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ PSTN KRONE
 Είδη κατηγορίας 26 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.