Αρχική
Ακίδες
Στηρίγματα συλλεκτηρίων Αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Στηρίγματα αγωγών καθόδου
Λυόμενοι σύνδεσμοι αγωγών
Σφικτήρες και Σύνδεσμοι
Προστατευτικοί Αγωγοί
Σφικτήρες γειώσεων
Γειώσεις (Ταινίες-Ηλεκτρόδια)
Στηρίγματα ταινιών
Στηρίγματα ταινιών περιμετρικής γειώσεως
Περιλαίμια
Εξαρτήματα Γεφύρωσης Μεταλλικών Κατασκευών
Σφικτήρες
Ισοδυναμικές Γέφυρες
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων ισχύος
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κεραιών
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σημάτων
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TV, VIDEO, PC
Σπινθηριστές απομόνωσης
Θεμελιακή γείωση
Οργανα ασφάλειας ειδικών ηλεκτρικών μετρήσεων
Προστασία φωτοβολταικών συστημάτων
Συστήματα Στερέωσης Η/Μ Εξοπλισμού σε μεταλλικά κτίρια

Αγωγοί συλλεκτήριοι - κάθοδοι
ΚωδικόςΠεριγραφή
 6103301ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΓΩΓΩΝ
 6130200ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
 6400011ΑΓΩΓΟΣ Φ10 mm St/tZn
 6400108ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm St/tZn
 6400111ΑΓΩΓΟΣ Φ10 mm St/tZn
 6400118ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm St/tZn
 6401300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 1 ΟΠΗΣ St/tZn
 6402300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 2 ΟΠΩΝ St/tZn
 6420006ΑΓΩΓΟΣ Φ6 mm Cu
 6420008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu
 6420018ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm St/Cu
 6420108ΑΓΩΓΟΣ 50 τ.x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ Cu
 6420116ΑΓΩΓΟΣ 16 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420120ΑΓΩΓΟΣ 120 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420125ΑΓΩΓΟΣ 25 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420135ΑΓΩΓΟΣ 35 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420150ΑΓΩΓΟΣ 150 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420170ΑΓΩΓΟΣ 70 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420185ΑΓΩΓΟΣ 185 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420195ΑΓΩΓΟΣ 95 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6420240ΑΓΩΓΟΣ 240 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
 6421051ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ
 6421052ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ
 6421053ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
 6421054ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 1 ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 6421055ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 2 ΥΠΟΔΟΧΩΝ
 6421300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 1 ΟΠΗΣ Cu
 6421301ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 1 ΟΠΗΣ Cu/eSn
 6422006ΑΓΩΓΟΣ Φ6 mm Cu/eSn
 6422008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu/eSn
 6422108ΑΓΩΓΟΣ 50τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422116ΑΓΩΓΟΣ 16τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422120ΑΓΩΓΟΣ 120τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422125ΑΓΩΓΟΣ 25τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422135ΑΓΩΓΟΣ 35τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422150ΑΓΩΓΟΣ 150τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422170ΑΓΩΓΟΣ 70τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422185ΑΓΩΓΟΣ 185τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422195ΑΓΩΓΟΣ 95τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422240ΑΓΩΓΟΣ 240τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
 6422300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 2 ΟΠΩΝ Cu
 6422301ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 2 ΟΠΩΝ Cu/eSn
 6440008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.