Κυκλοφόρησε η 4η έκδοση του βιβλίου της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ "Θεμελιακή Γείωση".

Η 1η έκδοση κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2006, η 2η τον Ιούλιο του 2006 και η 3η το Φεβρουάριο του 2007. Όλες οι εκδόσεις περιλάμβαναν κάθε φορά τις νέες απαιτήσεις και τις αλλαγές που είχαν συμπεριληφθεί στα τελευταία κάθε φορά ισχύοντα πρότυπα, προκειμένου οι κατασκευές της θεμελιακής γείωσης να ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα στην 4η έκδοση έχουν συμπεριληφθεί τα νέα στοιχεία που αναφέρονται στο νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-5-54:2007 με τίτλο "Διατάξεις γείωσης, αγωγοί προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων", σε ότι αφορά τη θεμελιακή γείωση. Το νέο αυτό πρότυπο έχει υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ από την 1η Σεπτεμβρίου 2007. Η έκδοση αυτή όπως και οι προηγούμενες έχει βασιστεί επίσης στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384:2004 με τίτλο "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις", στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3:2006 με τίτλο "Προστασία από κεραυνούς", στα ευρωπαϊκά πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 με τίτλο "Απαιτήσεις εξαρτημάτων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας".

Στην τεχνική αυτή έκδοση αναλύονται οι τρόποι αξιοποίησης, σχεδιασμού και κατασκευής της Θεμελιακής Γείωσης ως διάταξη γείωσης:
  • Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Κύριων Ισοδυναμικών Συνδέσεων (ΚΙΣ)
  • Συμπληρωματικών Ισοδυναμικών Συνδέσεων (ΣΙΣ)
  • Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΣΕΠ)
  • Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Η πληθώρα των παραδειγμάτων που περιέχει και έχουν βασιστεί στην εμπειρία του συγγραφέα, των Μηχανικών και των προηγούμενων τεχνικών εκδόσεων της εταιρείας, μαζί με την αναφορά στους απαιτούμενους ελέγχους, τις μεθόδους μέτρησης και τα απαιτούμενα υλικά το καθιστούν εργαλείο απαραίτητο για κάθε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Εγκαταστάτη. Και αυτή η τεχνική έκδοση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα προσεγμένη που το πλήθος του σχεδιαστικού και φωτογραφικού υλικού καθώς και η ελαχιστοποίηση σε παραπομπές το καθιστούν πιο φιλικό για τον αναγνώστη.

Το βιβλίο αυτό έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη τεχνική έκδοση με τίτλο "Αντικεραυνικός Κώδικας Τόμος ΙΙ - Ισοδυναμική Προστασία & Θεμελιακή Γείωση" έκδοση 1992, που με επιτυχία κυκλοφορούσε όλα αυτά τα χρόνια και πάνω από 21.000 αντίτυπα πουλήθηκαν ή διανεμήθηκαν.

Το βιβλίο διατίθεται από την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ (τηλ: 210 2845400) από βιβλιοπωλεία και καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.