Η εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ κυκλοφόρησε τη νέα της τεχνική έκδοση με τίτλο "ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΠ", που έρχεται να συμπληρώσει τις μέχρι σήμερα τεχνικές εκδόσεις της.

Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να αποτελέσει πηγή άντλησης πληροφοριών από μελετητές, επιβλέποντες έργων και εγκαταστάτες, ώστε με μεγαλύτερη ευκολία να λύνουν τεχνικά προβλήματα σχεδιασμού και εγκατάστασης Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας και Γειώσεων κατά την εφαρμογή των προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, "Προστασία κατά των Κεραυνών".

Η τεχνική αυτή έκδοση αποτελείται από 238 σελίδες, 13 κεφάλαια, 11 παραρτήματα, 26 πίνακες και πάνω από 250 σχήματα, εικόνες και φωτογραφίες για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.

Τα 13 κεφάλαια περιλαμβάνουν :

 1. Εισαγωγή
 2. Γενικά
 3. Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
 4. Εξωτερικό ΣΑΠ
 5. Συλλεκτήριο σύστημα
 6. Σύστημα αγωγών καθόδου
 7. Σύστημα γείωσης
 8. Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας
 9. Μέτρα προστασίας τραυματισμού ατόμων από τάσεις επαφής & από βηματικές τάσεις
 10. Επιλογή αγωγών και εξαρτημάτων εγκατάστασης ΣΑΠ
 11. Αντοχή υλικών κατασκευής εξαρτημάτων ΣΑΠ σε διάβρωση
 12. Επιλογή υλικού εξαρτημάτων ΣΑΠ
 13. Παραδείγματα προς αποφυγή

Το περιεχόμενο του "Αντικεραυνικού Κώδικα-Πρακτικές Εφαρμογές Εξωτερικού ΣΑΠ", προέρχεται από τη μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ, από το μεγάλο πλήθος και την ποικιλία των μελετών που έχει εκπονήσει, την τεχνική υποστήριξη που έχει προσφέρει στα εργοτάξια μεγάλων και σύνθετων έργων συνεργατών και πελατών της, καθώς και στην έρευνα που πραγματοποιεί αδιάλειπτα εδώ και δέκα χρόνια στο σύγχρονο εργαστήριο έρευνας, πιστοποίησης και ανάπτυξης, που διαθέτει.

Το βιβλίο διατίθεται από την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (Αθήνα 210 2845400 & Θεσσαλονίκη 2310 551926), από βιβλιοπωλεία και καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

 
 
 
link image link image link image link image spacer image
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.