ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Η εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ AΒΕΕ σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το το νέο Ελληνικό - Ευρωπαϊκό Πρότυπο αντικεραυνικής προστασίας ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 3, παράγραφο 5.6 και πίνακα 7 αλλάζει η μέχρι πρότινος σχετική διάταξη (πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και IEC 61024 τα οποία ίσχυαν στην Ελλάδα) για τα επιχαλκωμένα χαλύβδινα ηλεκτρόδια γείωσης μορφής ράβδου.

Πιο συγκεκριμένα, η χαλύβδινη ράβδος Φ16 με πάχος επιχάλκωσης κυμαινόμενο από 20μm έως και 100μm που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε στην ελληνική αγορά, δεν πληροί τις απαιτήσεις του νέου, βελτιωμένου προτύπου, το οποίο ορίζει ότι πλέον τα επιχαλκωμένα χαλύβδινα ηλεκτρόδια γείωσης μορφής ράβδου πρέπει να είναι ελάχιστης διαμέτρου Φ14 με ελάχιστο πάχος επιχάλκωσης 250μm.

Η εταιρεία μας θέλοντας να αντιμετωπίσει για άλλη μία φορά τους πελάτες της με συνέπεια και σεβασμό και θέτοντας ως βασική της αρχή την παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων με ασφαλή χαρακτηριστικά απολύτως εναρμονισμένα με όσα ορίζουν τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, θα διαθέτει πλέον, ανεξαρτήτου εφαρμογής, μόνο ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα χαλύβδινα ηλεκτρόδια μορφής ράβδου Φ14 και Φ17 με ελάχιστο πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm, όπως αυστηρά ορίζεται από τις διατάξεις των προτύπων.

Ο χρόνος προσαρμογής στις νέες διατάξεις ήταν δύο έτη, τα οποία συμπληρώνονται την 1η Φεβρουαρίου 2009. Ο ΕΛΟΤ έχει ήδη υιοθετήσει τα νέα πρότυπα σειράς 62305 τα οποία σήμερα ισχύουν παράλληλα με το ΕΛΟΤ 1197 και το ΕΛΟΤ 1412. Η απόλυτη ισχύς του πρώτου και η τελική απόσυρση των δύο τελευταίων έχει ορισθεί για την 1η Φεβρουαρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ στο τηλ. 210 2845400.

 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.