Τεχνικές εκδόσεις
Οι τεχνικές εκδόσεις της εταιρείας μας αποτελούν μια προσφορά μας προς τον τεχνικό κόσμο προκειμένου οι γνώσεις και οι εμπειρίες μας να μεταφέρονται πέραν της εταιρείας μας, αποτελώντας ένα σημαντικό βοήθημα για τη σύνταξη μελετών και παράλληλα ένα βοήθημα για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση εξαρτημάτων και διατάξεων προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις.

Αντικεραυνικός κώδικας Ι 1η έκδοση 1987
Αντικεραυνικός Κώδικας ΙΙ 1η έκδοση 1992
Θεμελιακή Γείωση 1η έκδοση 2006
Η Τεχνική της Θεμελιακής Γείωσης
Αντικεραυνικός κώδικας-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΠ
Αντικεραυνικός Κώδικας-Προστασία ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συστημάτων από υπερτάσεις
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.