Αντικεραυνικός κώδικας Ι 1η έκδοση 1987
Η τεχνική αυτή έκδοση απευθύνεται σε μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και γενικά τεχνικούς που ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή διατάξεων για προστασία από άμεσο και έμμεσο κεραυνικό πλήγμα.
 
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.