Αντικεραυνικός κώδικας ΙΙ 1η έκδοση 1992
Η τεχνική αυτή έκδοση απευθύνεται σε μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και γενικά τεχνικούς που ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή Ισοδυναμικών Συνδέσεων και Θεμελιακής Γείωσης.
 
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.