Θεμελιακή Γείωση 1η έκδοση 2006
Το βιβλίο μας αυτό έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη τεχνική μας έκδοση με τίτλο "Αντικεραυνικός Κώδικας Τόμος ΙΙ". Μέσα από τις 180 σελίδες του αναλύονται οι τρόποι αξιοποίησης, σχεδιασμού και κατασκευής της Θεμελιακής Γείωσης σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, Διεθνή IEC και Ευρωπαϊκά ΕΝ σειράς 62305 ως διάταξη γείωσης:
  • Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Κύριων Ισοδυναμικών Συνδέσεων (ΚΙΣ)
  • Συμπληρωματικών Ισοδυναμικών Συνδέσεων (ΣΙΣ)
  • Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΣΕΠ)
  • Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
 
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.