Η Τεχνική της Θεμελιακής Γείωσης
Η έκδοση αυτή διανέμεται δωρεάν και αποτελεί έναν οδηγό που σκοπό έχει να βοηθήσει τον ηλεκτρολόγο - εγκαταστάτη να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει μία θεμελιακή γείωση για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος 50Hz, 60Hz, 400Hz, με ονομαστική τάση μέχρι και 1000V.
Στον οδηγό αυτό ο ηλεκτρολόγος-εγκαταστάτης θα βρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη σωστή διαστασιολόγηση των απαιτούμενων αγωγών και εξαρτημάτων που απαιτούν τα ισχύοντα, στη χώρα μας, πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ HD 60364-5-54, καθώς επίσης και λύσεις προβλημάτων που τυχόν θα αντιμετωπίσει στην πράξη. Οι λύσεις που προτείνονται βασίζονται στις εμπειρίες που έχει αποκτήσει η ΕΛΕΜΚΟ από τις χιλιάδες εφαρμογές θεμελιακών γειώσεων που μελέτησε, επίβλεψε ή εκτέλεσε από το 1971 μέχρι και σήμερα.
 
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.