Αντικεραυνικός Κώδικας – Προστασία ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συστημάτων από υπερτάσεις
Ο Αντικεραυνικός Κώδικας, "Προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από υπερτάσεις", έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες εκδόσεις της σειράς Αντικεραυνικός Κώδικας, (Τόμος Ι & ΙΙ «Πρακτικές εφαρμογές εξωτερικού ΣΑΠ»), οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τις βασικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την επιλογή υλικών και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πλέον συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
Η ταξινόμηση της ύλης είναι απλή και κατανοητή καθώς η σκληρόδετη έκδοση του νέου βιβλίου μας αποτελείται από, 22 κεφάλαια, 235 σελίδες, 219 έγχρωμες εικόνες, 11 πίνακες και περισσότερα από 20 πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.
 
Βασικός σκοπός του νέου βιβλίου είναι :
 • Να περιγράψει τα αίτια δημιουργίας και τους τρόπους μετάδοσης κρουστικών υπερτάσεων, που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και οφείλονται :
  • σε κεραυνούς
  • σε χειρισμούς διακοπτών μεγάλων φορτίων
  • σε σφάλματα του ενεργειακού δικτύου
  • σε απότομη επαναφορά του ενεργειακού δικτύου από διακοπή / black out κ.α.
 • Να παρουσιάσει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της επιλογής υλικών για την προστασία από τις ανωτέρω κρουστικές υπερτάσεις, όπως αναφέρονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Να προτείνει λύσεις, υποδεικνύοντας κατάλληλα υλικά και οδηγίες για την εγκατάστασή τους.
Η προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από υπερτάσεις δεν βασίζεται μόνο στην επιλογή ενός «καλού» προϊόντος, αλλά πραγματοποιείται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας, τηρώντας ορισμένους βασικούς κανόνες, τόσο στην επιλογή, όσο και στην εγκατάσταση αυτού.
 
Το βιβλίο διατίθεται από την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (Αθήνα 210 2845400 & Θεσσαλονίκη 2310 551926), από βιβλιοπωλεία και καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.