Συστήματα γειώσεων.

H γείωση αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέρη μιας σωστής και αξιόπιστης ηλεκτρικής εγκατάστασης που εάν δεν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί σωστά μπορεί να επιφέρει τραγικές συνέπειες τόσο στην ίδια την εγκατάσταση όσο και στο χρήστη αυτής.

Η γείωση από μόνη της δεν αποτελεί κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που έχει σημασία είναι, το που και για ποιο λόγο θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να προστατέψουμε την κατασκευή μας από κεραυνούς, τότε πρέπει να κατασκευάσουμε μια γείωση αντικεραυνικής προστασίας με τα αντίστοιχα υλικά που απαιτούνται και να τη χρησιμοποιήσουμε ανάλογα. Γενικά υπάρχουν πολλές διατάξεις γειώσεων οι οποίες όπως προαναφέραμε εξαρτώνται από τη χρήση που θέλουμε να έχει. Οι πλέον γενικές διατάξεις γειώσεων είναι:

  • Γείωση λειτουργίας ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Γείωση προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων
  • Γείωση Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΣΕΠ)
  • Γείωση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
  • Γείωση υποσταθμών μέσης τάσης

Ανάλογα με τη χρήση της γείωσης σχεδιάζεται βάσει των αντίστοιχων Προτύπων ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ EN 62305-3, ΙΕΕΕ - 80 κτλ.

Η εγκατάσταση μιας γείωσης πραγματοποιείται..

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.