Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μέσα στα πλαίσια δραστηριοτήτων της εταιρείας μας έχουμε εντάξει εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους της έδρας μας ή του εργαστηρίου μας στη Θήβα είτε με πρωτοβουλία δική μας είτε μετά από ζήτηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οιασδήποτε βαθμίδας (τεχνικές σχολές, τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια κλπ). Η θεματολογία αυτών των σεμιναρίων αφορά:
  • Προστασία κατασκευών από κεραυνούς
  • Προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από υπερτάσεις
  • Σχεδιασμό συστημάτων γείωσης
  • Πρότυπα Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή
  • Παράμετροι Κεραυνικού Ρεύματος - Εργαστηριακή Προσομοίωση
  • Εργαστηριακές Δοκιμές Εξαρτημάτων και Διατάξεων με κεραυνικά και κρουστικά ρεύματα (παρακολούθηση εκτέλεσης δοκιμών)
Η ύλη των σεμιναρίων βασίζεται σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία , πρότυπα και τεχνικές εκδόσεις της εταιρείας μας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δίδεται έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.