Εκπαιδευτικά σεμινάρια προστασίας κατασκευών από κεραυνούς
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 10 ωρών πραγματοποιούνται σε 2 ημέρες στους χώρους της έδρας μας, στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη και στο εργαστήριό μας στη Θήβα προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να μεταφέρουμε περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις στους συμμετέχοντες επαγγελματίες μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες και τεχνικούς που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση μελετών και κατασκευών και τη διάδοση της τυποποίησης στον τομέα της αντικεραυνικής προστασίας. Το κόστος αυτών των σεμιναρίων καλύπτεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η θεματολογία αφορά:
  • Εισαγωγή στα νέα πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62305
  • Διαχείριση κινδύνου κατασκευών από κεραυνούς
  • Προστασία ατόμων και κατασκευών από κεραυνούς
  • Πρότυπα δοκιμών υλικών και διατάξεων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164
  • Νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή των προτύπων
Η ύλη των σεμιναρίων βασίζεται σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία , πρότυπα και τεχνικές εκδόσεις της εταιρείας μας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δίδεται έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

 
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.