Εκπαιδευτικά σεμινάρια προστασίας από υπερτάσεις
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 10 ωρών πραγματοποιούνται σε 2 ημέρες στους χώρους της έδρας μας, στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη και στο εργαστήριό μας στη Θήβα προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να μεταφέρουμε περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις στους συμμετέχοντες επαγγελματίες μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες, και τεχνικούς που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση μελετών και κατασκευών και τη διάδοση της τυποποίησης στον τομέα της προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις. Το κόστος αυτών των σεμιναρίων καλύπτεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η θεματολογία αφορά:
  • Εισαγωγή στα νέα πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4
  • Εισαγωγή στα νέα πρότυπα προστασίας από υπερτάσεις σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61643
  • Προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από υπερτάσεις
  • Πρότυπα δοκιμών υλικών και διατάξεων ΕΛΟΤ ΕΝ 50164, ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-21
  • Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από υπερτάσεις

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.