Εκπαιδευτικά σεμινάρια γειώσεων
ΤΗ υιοθέτηση του HD384 δημιούργησε την ανάγκη στον τεχνικό κόσμο να ενημερωθεί όσο γίνεται περισσότερο για τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου και κυρίως για τις γειώσεις στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 10 ωρών πραγματοποιούνται σε 2 ημέρες προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να μεταφέρουμε περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις στους συμμετέχοντες επαγγελματίες μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες, και τεχνικούς που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση μελετών και κατασκευών και τη διάδοση της τυποποίησης στον τομέα των γειώσεων. Το κόστος αυτών των σεμιναρίων καλύπτεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η θεματολογία αφορά:

Η ύλη των σεμιναρίων βασίζεται σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, πρότυπα και τεχνικές εκδόσεις της εταιρείας μας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δίδεται έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.