Αθήνα - 'Eδρα
Τατοϊου 90
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ   : 210 2845400
Fax   : 210 2840151
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
12ο χλμ ΝΕΟ Θεσ/κής - Μουδανιών
570 01 Κόμβος Θέρμης
Τηλ   : 2310 551926
Fax   : 2310 551928
 
Εργαστήριο Δοκιμών & Πιστοποίησης
2ο χλμ ΠΕΟ Θήβας-Χαλκίδας
322 00 Θήβα
Τηλ   : 22620 24523
Fax   : 22620 23571
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.