Ιστορικό
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια με κύριο αντικείμενό της:
"Ολοκληρωμένα Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας"

                                  

Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία μας είναι το γερό θεμέλιο
που στηρίζει και οδηγεί την εταιρεία
μας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα

                                  

Στόχοι
Συγκεκριμένοι και ρεαλιστικοί είναι
οι καθημερινοί μας στόχοι και όλοι
έχουν να κάνουν με τους πελάτες μας

                                  
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.