Τεχνικές εκδόσεις
Οι τεχνικές εκδόσεις της εταιρείας μας αποτελούν μια προσφορά μας προς τον τεχνικό κόσμο προκειμένου οι γνώσεις και οι εμπειρίες μας να μεταφέρονται πέραν της εταιρείας μας, αποτελώντας ένα σημαντικό βοήθημα για τη σύνταξη μελετών και παράλληλα ένα βοήθημα για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση εξαρτημάτων και διατάξεων προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις.
Γενικές εκδόσεις
Οι εκδόσεις γενικότερου ενδιαφέροντος αποτελούν και αυτές μια προσφορά της εταιρείας μας όχι μόνο προς τον τεχνικό κόσμο αλλά και γενικότερα προς όλους τους ανθρώπους, γιατί η προστασία από κεραυνούς αφορά όλους μας τεχνικούς και μη.
   
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.