Μελέτες
Η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες
ακολουθώντας αυστηρά τις απαιτήσεις
των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.

                                    

Επίβλεψη έργων
Η επίβλεψη έργων από την εταιρεία
μας έρχεται να σφραγίσει την ποιότητα,
την αξιοπιστία και τη μακροζωϊα τους.

                                    

Επιθεωρήσεις
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της
εταιρείας μας, Μηχανικοί και Τεχνικοί,
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις Συστημάτων
Αντικεραυνικής Προστασίας.

                                    

Τεχνική Υποστήριξη
Οι Μηχανικοί της εταιρείας μας είναι
σύμβουλοί σας δίνοντας λύσεις σε κάθε
τεχνικό σας πρόβλημα.

                                    

Συντηρήσεις
Το ειδικευμένο δυναμικό των συνεργείων
μας πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες
εργασίες συντήρησης Συστημάτων
Αντικεραυνικής Προστασίας.

                                    

 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.