Ιστορικό του εργαστηρίου μας

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας πολύ καλά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσισε την υλοποίηση ενός project πρωτοποριακού για τα δεδομένα της χώρας μας, τη δημιουργία ενός εργαστηρίου δοκιμών εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και διατάξεων προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις.

                                  

Δραστηριότητες του εργαστηρίου

Το εργαστήριό μας εξειδικεύεται στον τομέα δοκιμών εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και διατάξεων κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα σειράς IEC/EN 62561 , ΕΝ 50164 , ΕΝ/IEC 61643, και τα Πρότυπα ΕΝ/IEC 62305.

                                  

Εξοπλισμός εργαστηρίου

Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με ειδικές γεννήτριες και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέποντας να πραγματοποιήσουμε όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές οι οποίες σχετίζονται με αντικεραυνική προστασία και μελέτη του φαινoμένου του κεραυνού. Παράλληλα για την πλήρη κάλυψη όλων των απαραίτητων δοκιμών το εργαστήριο μας, διαθέτει ειδικά όργανα για δοκιμές και μετρήσεις φυσικών μεγεθών μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και ειδικές συσκευές περιβαλλοντικής γήρανσης.

                                  
 
 
 
     
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.