Νέων προϊόντων
Ο άρτιος και σύγχρονος εργαστηριακός
εξοπλισμός του Ερευνητικού μας Κέντρου,
παρέχει τη δυνατότητα στο υψηλής στάθμης
επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό μας να
πραγματοποιεί έρευνα για το σχεδιασμό
νέων προϊόντων, βελτίωση των
υφισταμένων, μελέτη του κεραυνικού
φαινομένου και των συνεπειών του.


                                  
Μη συνήθεις εφαρμογές
Συνεργασία υπάρχει και με ερευνητικά
ιδρύματα (πανεπιστημιακές σχολές,
κέντρα έρευνας και δοκιμών κλπ) τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και
αποτελεί σημαντική πηγή άντλησης
καινοτομιών στον τομέα της Αντικεραυνικής
Προστασίας οι οποίες άμεσα ή έμμεσα
βοηθούν τη σωστή εφαρμογή και καλύτερη
λειτουργικότητά της.


                                  
Εφαρμοσμένη έρευνα
Τα αποτελέσματα όλων αυτών των ερευνών
επαληθεύονται με την εφαρμογή τους σε
πρωτοποριακές εγκαταστάσεις, έχουν
ανακοινωθεί και έχουν τύχει αναγνώρισης
και ευνοϊκών σχολίων σε Διεθνή
Επιστημονικά Συνέδρια.


                                  
 
 
 
     
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.