ΕΛΕΜΚΟ και πρόβλεψη προστασίας από Κεραυνούς. Απαιτείται;

Αν και ο κίνδυνος που διατρέχουμε από κεραυνούς είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλα καταστροφικά γεγονότα για τα οποία λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα, αν και Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΕΛΟΤ, έχοντας αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου από κεραυνούς, συγκρότησαν επιτροπές και εξέδωσαν Πρότυπα βάσει των οποίων είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που διατρέχει κάθε κατασκευή και να σχεδιαστεί ένα ασφαλές σύστημα προστασίας, πολύ λίγοι είναι ακόμα οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτού του κινδύνου και το πόσο μικρό είναι το κόστος ενός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας μπροστά στην αξία της δικής τους ζωής και της περιουσίας τους.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας είναι και αυτό μια πρόληψη. Όπως πρόληψη είναι η σύναψη συμβολαίων με ασφαλιστικές εταιρείες για προγράμματα υγείας, συνταξιοδότησης και ασφάλισης της περιουσίας μας, η εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας, η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, η αγορά αυτοκινήτων υψηλότερου κόστους λόγω του ότι διαθέτουν προληπτικά συστήματα ασφαλείας και τόσα άλλα. Τόσα άλλα για τα οποία συνηδειτοποιημένοι άνθρωποι φροντίζουν πριν πάθουν αλλά και αρκετοί άλλοι οι οποίοι θα φροντίσουν αφού δυστυχώς πάθουν. Ας θέσουμε λοιπόν και την προστασία από τους κεραυνούς στην ίδια προτεραιότητα που θέτουμε τόσα άλλα πράγματα λαμβάνοντας τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.

 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.