Δραστηριότητες του εργαστηρίου

Το εργαστήριό μας εξειδικεύεται στον τομέα δοκιμών εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και διατάξεων κρουστικών υπερτάσεων, προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με Ελέγχους-Μετρήσεις καθώς και με τη διακρίβωση των οργάνων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:

  1. Τομέας Δοκιμών
  2. Τομέας Μετρήσεων πεδίου
  3. Τομέας Διακριβώσεων
 
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.