Ιστορικό του εργαστηρίου μας
  • Το 1998 αποφασίστηκε η δημιουργία ενός εργαστηρίου δοκιμών εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και διατάξεων προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις. Συνεργαστήκαμε με εξειδικευμένους ερευνητές ενός από τα γνωστότερα ερευνητικά κέντρα της Αγγλίας. Η υλοποίηση αυτού το project πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο με κεφάλαια της εταιρείας μας.
  • Το 2000 στο 25ο Διεθνές Συνέδριο Αντικεραυνικής Προστασίας (ICLP) που έγινε στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του σχεδιασμού ενός από τους βασικότερους εξοπλισμούς του εργαστηρίου μας, της γεννήτριας 100 kΑ 10/350μs παραγωγής εκθετικών κρουστικών ρευμάτων.
  • Το 2001 ο στόχος είχε επιτευχθεί. Το πρώτο εργαστήριο δοκιμών προσομοίωσης του κεραυνικού ρεύματος στη χώρα μας και το ένα από τα τρία στην Ευρώπη που διαθέτουν γεννήτρια η οποία παράγει κυματομορφή 10/350μs ήταν πλέον πραγματικότητα, προσδίδοντας κύρος στην εταιρεία μας, αναγνώρισή της διεθνώς και εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
  • Το 2002 το εργαστήριό μας πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2000 από το Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης BVQI.
  • Το 2003 το εργαστήριό μας γίνεται μέλος του Hellas Lab, της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων.
  • Το 2006 πραγματοποιήθηκε η διαπίστευση του εργαστηρίου μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Ολλανδίας RVA.
  • To 2010 πραγματοποιήθηκε η διαπίστευση του εργαστηρίου μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης των ΗΠΑ Α2LA.
  • Toν Ιανουάριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η διαπίστευση του "Τομέα Διακρίβωσης" του εργαστηρίου μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ/ISO-IEC 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης των ΗΠΑ Α2LA.
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.