Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις.

Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν η τεχνολογία να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς έχοντας πλήρη επίγνωση για τις επιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν εάν ένα σύστημα που αποτελείται από ευαίσθητα τεχνολογικά επιτεύγματα τεθεί εκτός λειτουργίας. Μερικά παραδείγματα όπου η αδιάλειπτη λειτουργία τους κρίνεται απαραίτητη είναι σε νοσοκομειακές μονάδες, σε αυτόματες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, σε μονάδες αυτομάτου ελέγχου, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αλλά και σε πολλές ακόμα εφαρμογές.

Μια από τις δυσμενέστερες ηλεκτρικές καταπονήσεις που ενδέχεται να υποστεί μια ηλεκτρική συσκευή οφείλεται στις ατμοσφαιρικές εκκενώσεις (κεραυνούς) Σε περίπτωση που ένα κτίριο εξοπλισμένο με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεχθεί άμεσο κεραυνικό πλήγμα, θα δημιουργηθούν επικίνδυνες υπερτάσεις, οι οποίες θα καταπονήσουν τις μονώσεις των συσκευών προκαλώντας ακαριαία καταστροφή ή ισχυρή καταπόνηση οδηγώντας σε βαθμιαία φθορά. Ακόμα και σε περιπτώσεις που ο κεραυνός χτυπήσει είτε σε γειτονικές περιοχές/κατασκευές είτε σε απομακρυσμένα εναέρια δίκτυα τα οποία εισέρχονται σε μια κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ακόμα και ολοκληρωτική καταστροφή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών της συστημάτων.

Η προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τις καταστροφικές συνέπειες του κεραυνικού πλήγματος επιτυγχάνεται με το εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) που σχεδιάζεται βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 62305-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-12 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-22.

Το εσωτερικό ΣΑΠ αποτελείται...

 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.