Φιλοσοφία
  • Οι πελάτες μας είναι το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας
  • Ευαισθησία πάνω σε θέματα ποιότητας γιατί η ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι αυτό που δίνει διάρκεια ζωής στην εταιρεία μας
  • Μεράκι και αγάπη γι' αυτό που κάνουμε
  • Εξειδίκευση γιατί μόνο με αυτή μπορούμε να είμαστε οι καλύτεροι
  • Διαρκής ενημέρωση πάνω σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενό μας
  • Καινοτομία
  • Συνέπεια απέναντι σε όλους τους συνεργάτες μας
  • Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας
  • Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας .... οι άνθρωποί μας

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.