Είδη


ΕνέργειαΚωδικόςΠεριγραφή
4113560ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΖΑ Υ.Τ. Β 30
6009021ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
6101100ΣΤΗΡΙΓΜΑ UPAT Φ8-10 St/tZn
6101102ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 St/tZn ΜΕ ΞΥΛΟΒΙΔΑ St & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6101106ΣΤΗΡΙΓΜΑ UPAT Φ6 St/tZn
6101107ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ6 St/tZn ΜΕ ΞΥΛΟΒΙΔΑ St & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6101200ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 UPAT St/tZn
6101201ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x6 St/tZn ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤ.
6101240ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 UPAT St/tZn
6101241ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x6 St/tZn ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤ.
6101300ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT St/tZn
6101301ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT St/tZn ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6102000ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ St/tZn
6102001ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΟ St/tZn
6102102ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΚΕΠΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6102106ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI Μ6 St/tZn
6102108ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI Μ8 St/tZn
6102114ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI 1/4W St/tZn
6102116ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI 5/16W St/tZn
6102121ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ St/tZn Φ12
6102124ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3 St/tZn
6102125ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 St/tZn
6102156ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-Φ10 h=50 HILTI 5/16 St/tZn
6102158ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-Φ10 h=50 HILTI M8 St/tZn
6102166ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 h=100 HILTI 5/16 St/tZn
6102168ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-Φ10 h=100 HILTI M8 St/tZn
6102206ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ St/tZn
6102208ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 HILTI Μ8 St/tZn
6102214ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3.5 HILTI 1/4W St/tZn
6102216ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 HILTI 5/16W St/tZn
6102308ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 HILTI Μ8 St/tZn
6102316ΣΤΗΡΙΓΜΑ HILTI 5/16W St/tZn
6103000ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ St/tZn
6103001ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ t=6mm ΤΟΙΧΟΥ St/tZn
6103025ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΑΛ.L150 ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6103026ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟ L150 ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6103030ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ St/tZn 400mm
6103040ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΑΛ.L300 ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6103041ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟ L300 ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6103100ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΚΙΔΑΣ 6421203 Ή 6421206 100x100mm St/tZn
6103201ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PVC
6103300ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PVC
6103301ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΓΩΓΩΝ
6103303ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
6104024ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ12-24 St/tZn
6121100ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 Cu
6121102ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 Cu ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121105ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ6 Cu ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121106ΣΤΗΡΙΓΜΑ UPAT Φ6 Cu
6121112ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12-14 UPAT Cu ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121113ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12-14 UPAT Cu ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121114ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12-14 UPAT Cu/eSn ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121115ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12-14 UPAT Cu/eSn ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121200ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 UPAT Cu
6121202ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x6 Cu ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤ.
6121240ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 UPAT Cu
6121242ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x6 Cu ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤ.
6121300ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT Cu
6121301ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT Cu/eSn
6121302ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT Cu ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6121303ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT Cu/eSn ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6122000ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ Cu
6122001ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΟ Cu
6122102ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΚΕΠΗΣ ΕΤΕΡΝΙΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Cu
6122106ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI M6 Cu
6122108ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI M8 Cu
6122114ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI 1/4W Cu
6122116ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI 5/16W Cu
6122121ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Cu
6122124ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3 Cu
6122125ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 Cu
6122156ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI h=50 5/16" Cu
6122158ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI h=50 M8 Cu
6122166ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI h=100 5/16 Cu
6122168ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI h=100 Μ8 Cu
6122206ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 HILTI M6 Cu
6122208ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 HILTI M8 Cu
6122214ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 HILTI 1/4" Cu
6122216ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 HILTI 5/16W Cu
6122308ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 HILTI M8 Cu
6122316ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 HILTI 5/16W Cu
6122608ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 60x4 HILTI M8 Cu
6122708ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ20 HILTI M8 Cu
6123000ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Cu
6123001ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Cu/eSn
6123005ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ t=6mm ΤΟΙΧΟΥ Cu
6123006ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ t=6mm ΤΟΙΧΟΥ Cu/eSn
6123101ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΚΙΔΑΣ 6421203 Ή 6421206 100x100mm Cu/eNi
6130034ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 16-35 τ. x. Μ6 Μs/Cu
6130035ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 16-35 τ. x. Μ8 Μs/Cu
6130070ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 50-70 τ. x. M8 Μs/Cu
6130071ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 50-70 τ. x. M6 Μs/Cu
6130100ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟ
6130101ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ BETON
6130104ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥ
6130105ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 6130104
6130120ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 95-120 τ. x. M8 Μs/Cu
6130185ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 150-185 τ. x. Μs/Cu
6130200ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
6130240ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ 240 τ. x. M8 Μs/Cu
6130300ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΑΚΙΔΑΣ
6141100ΣΤΗΡΙΓΜΑ UPAT Φ8-10 Al ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6141102ΣΤΗΡΙΓΜΑ UPAT Φ8-10 Al ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6141300ΣΤΗΡΙΓΜΑ Al Φ16 UPAT ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6141301ΣΤΗΡΙΓΜΑ Al Φ16 UPAT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6143000ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Al
6143100ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΚΙΔΑΣ 6421203 Ή 6421206 100x100mm Al
6151100ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 UPAT ZG
6152106ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI M6 ZG
6152108ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI M8 ZG
6152114ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI 1/4W ZG
6152116ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 HILTI 5/16W ZG
6160008ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8 ΙΝΟΧ
6160010ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 ΙΝΟΧ
6161100ΣΤΗΡΙΓΜΑ UPAT Φ8-10 INOX
6161101ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 INOX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
6161200ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 INOX
6161201ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x6 V2A ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤ.
6163000ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ INOX
6171100ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 UPAT PL/G
6172101ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ PL/G h=5,5 cm
6172102ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΚΕΠΗΣ Φ8-10 PL/A2 h=5,5
6172105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Φ5 HILTI PL/G h=5,5 cm
6172106ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Μ6 HILTI PL/G h=5,5 cm
6172107ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Φ7 HILTI PL/G h=5,5 cm
6172108ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Μ8 HILTI PL/G h=5,5 cm
6172114ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 1/4 PL/G h=5,5 cm
6172116ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 5/16 HILTI PL/G h=5,5 cm
6173000ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
6173101ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ PL/G h=3,5 cm
6173102ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΚΕΠΗΣ Φ8-10 PL/A2 h=3,5
6173105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Φ5 HILTI PL/G h=3,5 cm
6173106ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Μ6 HILTI PL/G h=3,5 cm
6173107ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Φ7 HILTI PL/G h=3,5 cm
6173108ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Μ8 HILTI PL/G h=3,5 cm
6173114ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 1/4 ΗΙLTI PL/6 h3.5 cm
6173116ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 5/16 ΗΙLTI PL/6 h3.5 cm
6173202ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ
6174060ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,6m GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6174105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 1,05m GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6174800ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,4-0,8m GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6175060ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,6Μ GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8
6176060ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,6M GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6176105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 1,05Μ GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6176800ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,4-0,8 GF ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6177060ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ.ΒΡΑΧ.0,60Μ GF KΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8
6178060ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,6 GF ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6178105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 1,05Μ GF ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ Φ16
6179060ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 0,6Μ GF ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-11
6200006ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ BULLDOG ΜΑΥΡΟΣ
6201000ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ10 - Φ20mm / ΑΓΩΓOY Φ8-10mm ή ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΩΣ 40x4mm St/tZn
6201001ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔ ΕΩΣ Φ17mm ΕΤ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ St/tZn
6201003ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΑΙΝΙΑΣ Φ4-8mm St/tZn
6201004ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 St/tZn
6201005ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓOY Φ8-10mm ή ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΩΣ 40x4mm St/tZn ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΚΟ
6201006ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ BULLDOG St/eZn
6201008ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 St/tZn
6201012ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ20 - Φ32mm / ΑΓΩΓOY Φ8-10mm ή ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΩΣ 40x4mm St/tZn
6201040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 St/tZn
6201041ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ V2A
6201220ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20- ΑΓΩΓΟΥ Φ20 St/tZn
6201610ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ16 90x30 St/tZn με βίδες St/Zn
6201611ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ16 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6201616ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16- ΑΓΩΓΟΥ Φ16 St/tZn
6201620ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16- ΑΓΩΓΟΥ Φ20 St/tZn
6201630ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 St/tZn
6201640ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ16/30-60 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ St/tZn
6201641ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ16/30-60 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6201808ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΒΤ St/tZn
6201810ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/8-10 ΒΤ/50 St/tZn
6201818ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΒΤ St/tZn
6201819ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΒΤ St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ V2A
6201830ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30mm BT/50 St/tZ
6201833ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30/30mm BT/50 St/tZn
6201835ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/30mm ΕΧ-ΕΤ St/tZn
6201836ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/16-35 BT/50 St/tZn
6201837ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/Φ8-10 BT/50 St/tZn
6201838ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΕΤ St/tZn
6201858ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΤ St/tZn
6202030ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 St/tZn
6202040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20 / ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 St/tZn
6202041ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20 / ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ V2A
6202240ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ20/30-60 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ St/tZn
6202241ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ20/30-60 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6204030ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ St/tZn με βίδες St/Zn
6204031ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ St/tZn με βίδες ανοξείδωτες V2A
6204040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4 St/tZn
6204041ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6204060ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30-60/30-60 90x30 St/tZn με βίδες St/Zn
6204061ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30-60/30-60 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6204130ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 St/tZn με βίδες St/Zn
6204131ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 St/tZn με βίδες V2A
6205000ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6205002ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ St/tZn-Ms-Cu
6205201ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 St/tZn
6205202ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8 St/tZn
6205300ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΕΠΙΠΕΔΟΣ St/tZn
6205408ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ St/tZn ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ Φ8
6205410ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ St/tZn ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ Φ10
6206008ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Φ6-8 St/tZn
6206108ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Φ6-10 St/tZn
6208008ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 90x30 St/tZn με βίδες St/Zn
6208009ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 90x30 St/tZn με βίδες ανοξείδωτες V2A
6208010ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) St/tZn
6208020ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ20 90Χ30 St/tZn με βίδες St/Zn
6208021ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ20 90Χ30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6208030ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 St/tZn
6208040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30-60 90x30 St/tZn με βίδες St/tZn
6208041ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30-60 90x30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6208106ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/Φ16 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΒΤ St/tZn
6208116ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥΦ16 St/tZn
6208117ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/Φ16 BT St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ V2A
6208308ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6208620ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ20/16 90x30 St/tZn με βίδες St/tZn
6208621ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ20/16 90Χ30 St/tZn ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ V2A
6221040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 Cu
6221041ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40x4 70x70 Cu/eSn
6221220ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20 - ΑΓΩΓΟΥ Φ20mm Cu
6221221ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16 - ΑΓΩΓΟΥ Φ16mm Cu/eSn
6221230ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ12-14/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 ΒΤ Cu
6221610ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ16 90x30 Cu
6221616ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16 - ΑΓΩΓΟΥ Φ16mm Cu
6221617ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16 - ΑΓΩΓΟΥ Φ16mm Cu/eSn
6221620ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16 - ΑΓΩΓΟΥ Φ20mm Cu
6221621ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16 - ΑΓΩΓΟΥ Φ20mm Cu/eSn
6221630ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3 Cu
6221631ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16 / 30x3,5 Cu/eSn
6221640ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ16/30-60 90x30 Cu
6221808ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΒΤ Cu
6221809ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΒΤ Cu/eSn
6221810ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/8-10 ΕΧ-ΕΤ Cu
6221818ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) Cu
6221819ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) Cu/eSn
6221830ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30mm ΕΧ-ΕΤ Cu
6221833ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30/30mm ΕΧ-ΕΤ Cu
6221835ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/30mm ΕΧ-ΕΤ Cu
6221836ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/16-35 ΕΧ-ΕΤ Cu
6221837ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/Φ8-10 ΕΧ-ΕΤ Cu
6221838ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 (ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) Cu
6221839ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 (ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) Cu/eSn
6221858ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΤ Cu
6221859ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΤ Cu/eSn
6222030ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5 Cu
6222031ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 Cu/eSn
6222040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ20 / ΤΑΙΝΙΑΣ 40x6 Cu
6222112ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ12-14/ ΑΓΩΓΟΥ Φ12-14 ΒΤ Cu
6222240ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ20/30-60 90x30 Cu
6224025ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 25 ΧΙΛ Cu
6224026ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 25 ΧΙΛ Cu/eSn
6224030ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ Cu
6224031ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ Cu/eSn
6224040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) Cu
6224041ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4/ ΤΑΙΝΙΑΣ 40Χ4 Cu/eSn
6224060ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30-60/30-60 90Χ30 Cu
6224130ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3 / ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) Cu
6224131ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3 Cu/eSn
6224240ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ240/40mm Cu 30KA
6224300ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30/30mm Cu 10KA
6224370ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 70/30mm Cu 10KA
6224400ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 40/40mm Cu 30KA
6225000ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ8-50τχ Κραμα Cu
6225001ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ8-50τx Κραμα Cu/eSn
6225002ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ6-Φ8 Κραμα Cu
6225003ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ6-Φ8 Κραμα Cu/eSn
6225004ΛΥΟΜΕΝΟΣ 70τχ Κραμα Cu
6225005ΛΥΟΜΕΝΟΣ 70τχ Κραμα Cu/eSn
6225040ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ8-50τχ ΕΤ Cu
6225041ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ8-50τχ ΕΤ Cu/eSn
6225042ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ6-8 ΕΤ Cu
6225043ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ6-8 ΕΤ Cu/eSn
6225102ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-50τχ Cu/eSn
6225105ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8-50τχ Κραμα Cu
6225106ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8-50τχ Κραμα Cu/eSn
6225107ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ 70τχ Cu/eSn
6225109ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ6-8 Κραμα Cu
6225110ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ6-8 ΚρCu/eSn
6225130ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3 Cu
6225140ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8 Cu
6225141ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 Cu
6225142ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8 Cu/eSn
6225143ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ 70mm² Ε.Τ. Cu/eSn
6225144ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ6-8 ΕΤ Cu
6225145ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ6-8 ΕΤ Cu/eSn
6225201ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8-50τχ ΚΡΑΜΑΤΟΣ Cu/eSn
6225202ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-Φ8 ΚΡΑΜΑΤΟΣ Cu/eSn
6225203ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6(25-35mm) Cu
6225204ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-50τχ Cu
6225205ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 Cu
6225206ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 Cu/eSn
6225240ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8-50τχ ΕΤ Ms/eCu
6225241ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8-50τχ ΕΤ Ms-Cu/eSn
6225242ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ6-8 ΕΤ Ms/eCu
6225243ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ6-8 ΕΤ Ms-Cu/eSn
6225244ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ 70τχ Ε.Τ. Ms/eCu
6225245ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ 70τχ ΕΤ Ms-Cu/eSn
6225300ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8-50τχ ΚΡΑΜΑΤΟΣ Cu
6225301ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΕΠΙΠΕΔΟΣ Ms-Cu/eSn
6225302ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ6-Φ8 ΚΡΑΜΑΤΟΣ Cu
6225408ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 16-35 τχ
6225409ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 16-35 τχ
6225410ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ Φ8-50τχ
6225440ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8-50τχ Ε.Τ Cu
6225441ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8-50τχ Ε.Τ Cu/eSn
6225442ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16-35 τχ Ε.Τ Cu
6225443ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16-35 τχ Ε.Τ Cu/eSn
6226008ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Cu
6226108ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Φ6-10 Cu
6228008ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 90x30 Cu
6228010ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΒΤ Cu
6228020ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ20 90x30 Cu
6228030ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3 Cu
6228031ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3 Cu/eSn
6228040ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30-60 90x30 Cu
6228106ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ Φ16 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΒΤ Cu
6228107ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/Φ16 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΒΤ Cu/eSn
6228116ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ16 Cu
6228117ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ16/Φ8-10 Cu/eSn
6228308ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Cu
6228309ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Cu/eSn
6228620ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ20/16 90Χ30 Cu
6230025ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 16-25 τχ Cu-A
6245040ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ10/Φ10 ΕΤ AL
6245042ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ10/Φ10 ΕΤ St/tZn-Ms-Cu
6245100ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 Κρ. AL
6245101ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ10 Κρ. AL
6245140ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Al
6245141ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 Al
6245240ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ10 ΕΤ Al
6245241ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 ΕΤ Al
6245440ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ10 ΕΤ Al
6245441ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 ΕΤ Al
6255000ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ8/Φ10 ΖΑΜΑG
6255002ΛΥΟΜΕΝΟΣ Φ8-Φ8 ΔΙΜΕΤΑΛΙΚΟΣ Zg/Ms-Cu/eCu
6255008ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ Φ8-Φ8 ZG/E-Zn
6255010ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ Φ10-Φ10 ZG/E-Zn
6255100ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 Zamag
6255101ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ10 Zamag
6255200ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8 Zg
6255201ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 Zg
6255302ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ Φ8 Zg
6261005ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓOY Φ8-10mm ή ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΩΣ 40x4mm ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΚΟ
6261810ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/8-10 ΕΧ-ΕΤ SS
6261830ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30mm ΕΧ-ΕΤ SS
6261831ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΧ-ΕΤ Φ8-10/30 ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ V2A
6261833ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 30/30mm ΕΧ-ΕΤ SS
6261834ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΧ-ΕΤ 16-35/30 ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ V2A
6261835ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/30mm ΕΧ-ΕΤ SS
6261836ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/16-35 ΕΧ-ΕΤ SS
6261837ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 16-35/Φ8-10 ΕΧ-ΕΤ SS
6261838ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΙΝΟΧ
6264130ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5/ ΤΑΙΝΙΑΣ 30Χ3,5 V2A
6265100ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 V2A
6265200ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 V2A
6266008ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Α2
6266108ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Φ6-10 V2A
6300015ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ +50Χ1500mm St/tZn
6300020ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ +50Χ2000mm St/tZn
6300025ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ +50Χ2500mm St/tZn
6300103ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000x1000x3mm St/tZn
6300105ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000x1000x5mm St/tZn
6300152ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
6300153ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000Χ500Χ3mm St/tZn
6300155ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000Χ500Χ5mm St/tZn
6300503ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500Χ500Χ3mm St/tZn
6300505ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500Χ500Χ5mm St/tZn
6301000ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Ε" St/tZn
6301001ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Π" St/tZn
6301002ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Γ" St/tZn
6302010ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ20x1000 St/tZn
6302015ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ20x1500 St/tZn
6302025ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ20Χ2500 St/tZn
6320103ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000Χ1000Χ3 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6320105ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000Χ1000Χ5 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6320153ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000Χ500Χ3 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6320155ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000Χ500Χ5 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6320502ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500Χ500Χ2 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6320503ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500Χ500Χ3 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6320505ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500Χ500Χ5 + ΑΓΩΓΟΣ 35 τχ Cu
6321000ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Ε" Cu
6321001ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Π" Cu
6321002ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Γ" Cu
6321415ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 5/8"x 1500 mm Ε-Cu (250μm)
6321715ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 3/4" x 1500 mm Ε-Cu (250μm)
6321730ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 3/4" x 3000 mm E-Cu (250μm)
6330014ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
6330017ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
6330114ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
6330117ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
6330123ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Φ23 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
6330125ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4" ΑΓΩΓΟΥ 70-120m
6330126ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4" ΑΓΩΓΟΥ 150-250m
6340012ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Φ12 St
6340014ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8" St
6340016ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Φ16 St
6340017ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4" St
6340020ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Φ20 St
6360012ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ Φ20xΜ10 316 SS
6361000ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Ε" V2A
6361001ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Π" V2A
6361002ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ "Γ" V2A
6361016ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ M10 SS
6361020ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ M12 316 SS
6361212ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ12x1200 316 SS
6361415ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ14x1500 316 SS
6361416ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ14x1500 ΜΕ ΜΥΤΗ 316 SS
6361615ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ16x1500 316 SS
6362015ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ20x1500 316 SS
6362031ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ20x3000 ΜΕ ΜΥΤΗ 316 SS
6363014ΜΥΤΗ ΡΑΒΔΟΥ Φ14
6363016ΜΥΤΗ ΡΑΒΔΟΥ Φ16
6363020ΜΥΤΗ ΡΑΒΔΟΥ Φ20
6400000ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΕΙΩΣΗΣ TERRAFILL
6400011ΑΓΩΓΟΣ Φ10 mm St/tZn
6400108ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm St/tZn
6400111ΑΓΩΓΟΣ Φ10 mm St/tZn
6400118ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm St/tZn
6401132ΤΑΙΝΙΑ 30x3,5 mm St/tZn (500 gr)
6401133ΤΑΙΝΙΑ 30x3,5 mm St/tZn (500 gr)
6401143ΤΑΙΝΙΑ 40 x 4 mm St/tZn (500 gr/m²)
6401210ΑΚΙΔΑ Φ16 x 1000 mm St/tZn
6401213ΑΚΙΔΑ Φ16Χ300mm ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130101
6401215ΑΚΙΔΑ Φ16 x 1500 mm St/tZn
6401216ΑΚΙΔΑ Φ16Χ600mm ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130100
6401300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 1 ΟΠΗΣ St/tZn
6401333ΤΑΙΝΙΑ 30x3 mm St/tZn (500 gr)
6402200ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ16 x 2000 mm St/tZn
6402250ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ16 x 2500 mm St/tZn
6402300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 2 ΟΠΩΝ St/tZn
6403150ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ16Χ1500mm St/tZn
6403200ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ Φ16Χ2000mm St/tZn
6403250ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ Φ16Χ2500mm St/tZn
6420006ΑΓΩΓΟΣ Φ6 mm Cu
6420008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu
6420018ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm St/Cu
6420030ΤΑΙΝΙΑ 30 x 2 mm Cu
6420108ΑΓΩΓΟΣ 50 τ.x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ Cu
6420116ΑΓΩΓΟΣ 16 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420120ΑΓΩΓΟΣ 120 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420125ΑΓΩΓΟΣ 25 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420135ΑΓΩΓΟΣ 35 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420150ΑΓΩΓΟΣ 150 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420170ΑΓΩΓΟΣ 70 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420185ΑΓΩΓΟΣ 185 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420195ΑΓΩΓΟΣ 95 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420240ΑΓΩΓΟΣ 240 τ. x. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu
6420252ΤΑΙΝΙΑ 25x2 mm Cu
6420253ΤΑΙΝΙΑ 25x3 mm Cu
6420330ΤΑΙΝΙΑ 30 x 3 mm Cu
6420403ΤΑΙΝΙΑ 40x3 mm Cu
6421051ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ
6421052ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ
6421053ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
6421054ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 1 ΥΠΟΔΟΧΗΣ
6421055ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 2 ΥΠΟΔΟΧΩΝ
6421100ΑΚΙΔΑ FRANKLIN Φ30Χ1000mm ΟΡΕΙΧ.
6421104ΑΚΙΔΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ8x300 Cu
6421202ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Cu-A
6421203ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Cu-A/eNi
6421205ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Cu-A
6421206ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Cu-A/eNi
6421210ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1000mm Cu
6421211ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1000mm Cu/eSn
6421215ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm Cu
6421216ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm Cu/eSn
6421300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 1 ΟΠΗΣ Cu
6421301ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 1 ΟΠΗΣ Cu/eSn
6421510ΑΚΙΔΑ Φ15Χ1000mm Cu
6421515ΑΚΙΔΑ Φ15Χ1500mm Cu
6422006ΑΓΩΓΟΣ Φ6 mm Cu/eSn
6422008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu/eSn
6422030ΤΑΙΝΙΑ 30x2 mm Cu/eSn
6422108ΑΓΩΓΟΣ 50τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422116ΑΓΩΓΟΣ 16τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422120ΑΓΩΓΟΣ 120τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422125ΑΓΩΓΟΣ 25τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422135ΑΓΩΓΟΣ 35τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422150ΑΓΩΓΟΣ 150τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422170ΑΓΩΓΟΣ 70τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422185ΑΓΩΓΟΣ 185τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422195ΑΓΩΓΟΣ 95τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422200ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ16Χ2000mm Cu
6422240ΑΓΩΓΟΣ 240τχ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Cu/eSn
6422250ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ16Χ2500mm Cu
6422252ΤΑΙΝΙΑ 25x2 mm Cu/eSn
6422253ΤΑΙΝΙΑ 25x3 mm Cu/eSn
6422300ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 2 ΟΠΩΝ Cu
6422301ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 2 ΟΠΩΝ Cu/eSn
6422330ΤΑΙΝΙΑ 30x3 mm Cu/eSn
6422403ΤΑΙΝΙΑ 40x3 mm Cu/eSn
6422520ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu
6422525ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2500mm Cu
6423150ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ16Χ1500mm Cu
6423200ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ16Χ2000mm Cu
6423250ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ16Χ2500mm Cu
6423515ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ15Χ1500mm Cu
6423520ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ15Χ2000mm Cu
6423525ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Φ15Χ2500mm Cu
6424100ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ Κράματος Cu ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 6221818
6424102ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ Κράματος Cu ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 6221810
6425200ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 23x3x200mm Cu/eSn
6425210ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 17x2x200 Cu/eSn
6425216ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 16x2x200 Cu/eSn
6425301ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 23x3x300mm Cu/eSn
6429006ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ6 Cu/eSn
6429008ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ8 Cu/eSn
6429011ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ11 Cu/eSn
6429252ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 25x2mm Cu/eSn
6429353ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 28x3,6mm Cu/eSn
6440008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi
6440009ΑΓΩΓΟΣ Φ9 mm AlMgSi
6440300ΑΚΙΔΑ Φ16x3000mm ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AL
6441000ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x1000x1
6441101ΑΚΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Φ16 AL ΑΝΕΥ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
6441102ΣΙΑΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Φ16 AL
6441106ΑΚΙΔΑ Φ10x300 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ Al
6441120ΑΚΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Φ16 AL + 2 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
6441203ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Al
6441206ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Al
6441210ΑΚΙΔΑ Φ16x1000 mm Al
6441213ΑΚΙΔΑ Φ16x300mm Al ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130101
6441215ΑΚΙΔΑ Φ16x1500 mm Al
6441216ΑΚΙΔΑ Φ16x600mm Al ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 6130101
6441250ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x250x1
6441500ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x500x1
6441510ΑΚΙΔΑ Φ15x1000 mm Al
6441515ΑΚΙΔΑ Φ15x1500 mm Al
6441750ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x750x1
6445000ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x1000x0,5
6445250ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x250x0,5
6445500ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x500x0,5
6445750ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CUPAL 50x750x0,5
6460008ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm SS
6460010ΑΓΩΓΟΣ Φ10mm SS
6461130ΤΑΙΝΙΑ 30x3,5 mm V4A
6461330ΤΑΙΝΙΑ 30x3 mm V2A
6461335ΤΑΙΝΙΑ 30x3,5mm V2A
6501012ΚΟΛΑΡΟ 1/2" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501034ΚΟΛΑΡΟ 3/4" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501100ΚΟΛΑΡΟ 1" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501112ΚΟΛΑΡΟ 1"1/2 ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501114ΚΟΛΑΡΟ 1"1/4 ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501200ΚΟΛΑΡΟ 2" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501212ΚΟΛΑΡΟ 2"1/2 ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501300ΚΟΛΑΡΟ 3" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501312ΚΟΛΑΡΟ 3"1/2 ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501400ΚΟΛΑΡΟ 4" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501500ΚΟΛΑΡΟ 5" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6501600ΚΟΛΑΡΟ 6" ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ St/tZn
6502012ΚΟΛΑΡΟ 1/2" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502034ΚΟΛΑΡΟ 3/4" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502100ΚΟΛΑΡΟ 1" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΚΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6502112ΚΟΛΑΡΟ 1½" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502114ΚΟΛΑΡΟ 1¼" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502200ΚΟΛΑΡΟ 2" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502202ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 2" St/tZn
6502204ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 4" St/tZn
6502208ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 8" St/tZn
6502212ΚΟΛΑΡΟ 2½" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502300ΚΟΛΑΡΟ 3" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502312ΚΟΛΑΡΟ 3½" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502400ΚΟΛΑΡΟ 4" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502500ΚΟΛΑΡΟ 5" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6502600ΚΟΛΑΡΟ 6" ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ St/tZn
6503050ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ SO TΑΙΝΙΑΣ d=5-10/1,5-16mm² St/tZn
6503055ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ SO TΑΙΝΙΑΣ d=5/1,5-35mm² St/tZn
6503060ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ SO TΑΙΝΙΑΣ d=5-10/1,5-35mm² St/tZn
6503070ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ SO TΑΙΝΙΑΣ d=5mm/1,5-36mm² St/tZn
6503335ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΚΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6504000ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΩΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ
6504400ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6504401ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΚΟΙΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6504402ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 St/tZn
6504403ΤΥΦΛΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Μ6x0,5-2,3mm ΑL
6504407ΤΥΦΛΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M5x1-2mm AL
6504409ΤΥΦΛΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Μ6x0,25-3,5mm ΑL
6510105ΕΠΑΦΗ CUPAL ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 25x30x1
6514408ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 2ΧΜ8 Α2
6514410ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 2xΜ10 Α2
6520006ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 6-10mm²-ΑΓΩΓΟΥ 2,5-6mm²
6520010ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 10mm²-ΑΓΩΓΟΥ 10mm²
6520016ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 16mm²-ΑΓΩΓΟΥ 16mm²
6520017ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 16-25mm²-ΑΓΩΓΟΥ 4-10mm²
6520025ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C- ΑΓΩΓΟΥ 25mm²-ΑΓΩΓΟΥ 25mm²
6520035ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C- ΑΓΩΓΟΥ 35mm²-ΑΓΩΓΟΥ 35mm²
6520036ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 35mm²-ΑΓΩΓΟΥ 4-25mm²
6520037ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 35mm²-ΑΓΩΓΟΥ 16-35mm²
6520050ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 50mm²-ΑΓΩΓΟΥ 50mm²
6520075ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 70mm²-ΑΓΩΓΟΥ 70mm²
6520095ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 95mm²-ΑΓΩΓΟΥ 95mm²
6520096ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 95mm²-ΑΓΩΓΟΥ 16-35mm²
6520097ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 95mm²-ΑΓΩΓΟΥ 35-70mm²
6520120ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 120mm²-ΑΓΩΓΟΥ 120mm²
6520150ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 150mm²-ΑΓΩΓΟΥ 150mm²
6520151ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 150-185mm²-ΑΓΩΓΟΥ 50-95mm²
6520180ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C ΑΓΩΓΟΥ 185mm²-ΑΓΩΓΟΥ 185mm²
6521000KIT ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ Cu
6521030ΚΟΛΑΡΟ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΑΚΙΔΑΣ FRANKLIN Cu/Ni
6522010ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 10mm² Cu/eSn
6522016ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 16mm² Cu/eSn
6522025ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 25mm² Cu/eSn
6522035ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 35mm² Cu/eSn
6522050ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 50mm² Cu/eSn
6522070ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 70mm² Cu/eSn
6522095ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 95mm² Cu/eSn
6522105ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΚΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Cu
6522120ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 120mm² Cu/eSn
6522150ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 150mm² Cu/eSn
6522185ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 185mm² Cu/eSn
6522202ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 2" Cu/eSn
6522204ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 4" Cu/eSn
6522208ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 8" Cu/eSn
6522240ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 240mm² Cu/eSn
6522300ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 300mm² Cu/eSn
6522400ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 400mm² Cu/eSn
6522500ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 500mm² Cu/eSn
6523335ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΚΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Cu
6524000ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΟΥ με ΣΠΕ
6524208ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ40 ΜΕ Μ8
6524210ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ40 ΜΕ Μ10
6524403ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 Cu/eSn
6524408ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 2xΜ8 Cu
6524410ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 2xΜ10 Cu
6526012ΚΟΛΑΡΟ 1/2" Φ19-22mm 1 AKΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6526014ΚΟΛΑΡΟ 1/4" Φ12-15mm 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6526034ΚΟΛΑΡΟ 3/4" Φ24-28mm 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6526038ΚΟΛΑΡΟ 3/8" Φ16-18mm 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6526100ΚΟΛΑΡΟ 1" Φ30-35mm 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6526112ΚΟΛΑΡΟ 1"1/2 Φ44-49mm 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6526114ΚΟΛΑΡΟ 1"1/4 Φ39-43mm 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Cu/eNi
6527012ΚΟΛΑΡΟ 1/2" Φ19-22mm 2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6527014ΚΟΛΑΡΟ 1/4" Φ12-15mm 2 AKΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6527034ΚΟΛΑΡΟ 3/4" Φ24-28mm 2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6527038ΚΟΛΑΡΟ 3/8" Φ16-18mm 2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6527100ΚΟΛΑΡΟ 1" Φ30-35mm 2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6527112ΚΟΛΑΡΟ 1"1/2 Φ44-49mm 2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6527114ΚΟΛΑΡΟ 1"1/4 Φ39-43mm 2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eNi
6534402ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 V2A
6560100ΕΠΑΦΗ ΙΝΟΧ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 52x28x2mm
6560102ΕΠΑΦΗ ΙΝΟΧ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 35x35x2mm
6562203ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 2" Ιnox με ΛΩΡΙΔΑ Inox
6562205ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 4" Ιnox με ΛΩΡΙΔΑ Inox
6562209ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 3/4" - 8" Ιnox με ΛΩΡΙΔΑ Inox
6563402ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 1/8" - 1 1/2" V2A
6563404ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΑΡΟ 1/8" - 4" V2A
6564408ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 2xΜ8 Cu/eSn
6564410ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 2xΜ10 Cu/eSn
6600000ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 170x50x40mm PVC/Cu-A
6600001ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 240x40x3 Cu/eNi
6601101ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
6601102ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
6601103ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
6620003ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 270x50x6mm Cu/eSn
6801060ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON III, 60V DC
6801090ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON III, 90V DC
6802400ΑΠΑΓΩΓΟΣ RJ45-LZ-LAN
6803010ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 20V - 10V -10MHz
6803015ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 15V-15V-3MHz
6803020ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 10V-10V-4MHz
6803028ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 56V-28V-9MHz
6803105ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 30V-15V-8MHz
6803110ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 20V-10V-50MHz
6803115ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 30V-15V-45MHz
6803128ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 56V-28V-40MHz
6803150ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 100V-50V-10MHz
6803205ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 50V-50V-4MHz
6803210ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 10V-10V-50MHz
6803215ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 15V-15V-45MHz
6803228ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 28V-28V-4MHz
6803328ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ DATA 28V-28V-40 MHz
6803410ΑΠΑΓΩΓΟΣ Data+Α' Προστασία, ΧΒΕ, 110V DC
6804024ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 24V EX
6804124ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 24V
6805114ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 10kA
6805115ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 20kA
6806023ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz 200kA T1+T2 ΕΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
6810066ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 GHz,7/16, M/F
6810067ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ 1,9 GHz Ν-m/f
6810200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 220Vpk,NF
6810214ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 200V BNC/F 50Ω
6810215ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 200V BNC/F 75Ω
6810304ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ2 1000Vdc
6810314ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ PV 1000 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ1+Τ2 1000Vdc
6810361ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΜΠΟΥ 220Vpk,NF
6825050ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ TrigeTron T1 H 50 NPE
6825112ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ TrigeTron T1 H 50
6825412ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ TrigeTron T1 H 50
6825425ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ TrigeTron T1 HS 100
6840223ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGE TEC 480V/50Hz T2
6840690ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON III 690V/50Hz T2
6841220ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 220V-25kA
6841221ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ SURGITRON 230V/50Hz T2-T3
6844112ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz T3 10kA
6844118ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (Ν-PE) 230V/50Hz T3
6844143ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 230V/50Hz T2 40kA
6844148ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (N-PE) 230V/50Hz T2
6844170ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz 50kA T1+T2
6844176ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ "Ν-PE" 230V/50Hz T1
6844280ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz 80kA Τ1+Τ2
6844290ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz T1+T2 80kA
6844447ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 230V/50Hz Τ2 40kA
6850150ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ SurgeTron T2 H
6850151ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ SurgeTron T2 H NPE
6850200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz Τ1+Τ2 200kA "25T1"
6851200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ "Ν-PE" 230V /50Hz Τ1
6853225ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V / 50Hz T1+T2 500-200kA
6853226ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V / 50Hz Τ1+Τ2 500-400kA
6854150ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ SurgeTron T2 H 40 3+1 RC
6854200ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ "TrigeTron 35T1 4p" 230V /50 Hz T1+T2 140kA
6870060ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ DC-60V-1πόλος-4,5kA
6881021ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 21kV-10kA POLYMER
6894001ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΕΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
6894101ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ+ΘΕΡΜ.CLI
6894103ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ME CLIP & PTC ANAΛ
6894105ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ CLIP/ISDN & ADSL
6894106ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ PSTN KRONE
6900100ΙΣΙΩΤΗΡΑΣ
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.