Νέων Προϊόντων
Η τεχνολογία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό επιτάσσει να αναπτύσσονται με όμοιους ρυθμούς και κομμάτια τα οποία υποστηρίζουν την τεχνολογία. Η αντικεραυνική προστασία αποτελεί ένα υποστηρικτικό κομμάτι και επομένως η εξέλιξη των εξαρτημάτων και των διατάξεων που χρησιμοποιούνται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να επανασχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ανάγκης και η λειτουργικότητά τους να εξασφαλίζει πάντα το βέλτιστο δυνατόν αποτέλεσμα.
 
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.