Εφαρμοσμένη έρευνα
Στα πλαίσιο του αντικειμένου που δραστηριοποιείται το εργαστήριό μας και στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγει για λογαριασμό της εταιρείας μας ή τρίτων, δραστηριοποιείται και στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας όπως :
  • Σχεδιασμό και εκτέλεση νέων διερευνητικών δοκιμών
  • Επιθεωρήσεις - γνωματεύσεις
  • Ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών με άλλα εργαστήρια και διεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιμών
  • Παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης σε τρίτους
  • Υπολογισμοί - Μοντελοποίηση
  • Μοντελοποίηση και μελέτη συμπεριφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων υπό κρουστικές υπερτάσεις (MicroCap)
  • Μελέτες
Αποτελέσματα ερευνητικών μας εργασιών που αφορούν τη συμπεριφορά Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας και Διατάξεων Προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.