Προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα.

Ο κεραυνός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλεί κάθε χρόνο το θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών εκατοντάδων με συνέπεια σοβαρά κινητικά και παθολογικά προβλήματα, την πρόκληση πυρκαγιών και την καταστροφή περιουσιών δεκάδων εκτομμυρίων ευρώ, την καταστροφή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και παραγωγής με ακαθόριστο ύψος ζημιάς από απώλειες ανθρωποωρών παραγωγής, πωλήσεων, την καταστροφή αναντικατάστατων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.

Η προστασία των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής από τις καταστροφικές συνέπειες του άμεσου κεραυνικού πλήγματος επιτυγχάνεται με το εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) που σχεδιάζεται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN 62305-3:2006.

Το εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται..

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.