Επίβλεψη έργων
Η επίβλεψη έργων από την εταιρεία μας σημαίνει συνεχή
έλεγχο για πιστή εφαρμογή-τήρηση της μελέτης και της
καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και
διατάξεων όπως αυτά ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά
και Διεθνή Πρότυπα, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία
του εγκαθιστόμενου Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας,
Προστασίας από Κρουστικές Υπερτάσεις και Συστημάτων Γειώσεων.

Η επίβλεψη έργων από την εταιρεία μας έρχεται να
σφραγίσει την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροζωία τους.


 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.