Τεχνική υποστήριξη
Οι Μηχανικοί της εταιρείας μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καταλληλότερη τεχνική και οικονομική λύση:
  • Πίσω από κάθε τηλεφωνική γραμμή που καλείτε
  • Στο χώρο του εργοταξίου σας
  • Στις εγκαταστάσεις σας
  • Στο κτίριό σας
και γενικά βρίσκονται όλοι εδώ για εσάς.

 
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.