Στόχοι
  • Να συνεχίσουμε να είμαστε Νο 1 στις προτιμήσεις των πελατών μας
  • Να είμαστε πρότυπο στη ανώτερη ποιότητα και μια εταιρεία μεγάλης εμβέλειας με αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και προϊόντα
  • Να καταφέρουμε να πείσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ποιότητα των προϊόντων δεν θα πρέπει να θυσιάζεται στο βωμό του χαμηλού κόστους και του ευκολότερου κέρδους
  • Μέσα από την έρευνα να παράγουμε νέα προϊόντα και να βελτιώνουμε τα ήδη υπάρχοντα ικανοποιώντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας
  • Να συνεχίσουμε να είμαστε για τους εργαζόμενους της εταιρείας μας οι άνθρωποι που τους στηρίζουν για την επαγγελματική τους καταξίωση και η δεύτερη οικογένειά τους
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.