Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαπιστευμένες μετρήσεις & δοκιμές πεδίου

Το εργαστήριό μας εξειδικεύεται στον τομέα δοκιμών εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και διατάξεων κρουστικών υπερτάσεων, προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με Ελέγχους-Μετρήσεις καθώς και με τη διακρίβωση των οργάνων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Ηλεκτρικές Δοκιμές κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων
 • Δοκιμές με κρουστική τάση
 • Δοκιμές με συνεχή τάση
 • Δοκιμές με εναλλασσόμενη τάση
 • Δοκιμές με σύνθετο κύμα κρουστικού ρεύματος και κρουστικής τάσεως
 • Περιβαλλοντικές δοκιμές
 • Μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας
 • Μετρήσεις πάχους επικάλυψης μετάλλων
 • Μηχανικές Δοκιμές Κρούσης, Δόνησης, Κάμψης
 • Αλλοι τομείς δραστηριότητας
 • Ο τομέας είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ/ΙSO-IEC 17025 και προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με Ελέγχους-Μετρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα HD 620, IEEE Std 81, IEEE Std 80, ΕΛΟΤ 60364, IEC/EN 60229.
 • Ειδικής αντίστασης εδάφους
 • Αντίστασης γείωσης εκτεταμένων και σημειακών ηλεκτροδίων
 • Μόνωσης μανδύα καλωδίων Μ. Τάσης
 • Μόνωσης πυρήνα καλωδίων Μ. Τάσης έως 36kV, VLF 0.1Hz
 • Σημειακός εντοπισμός σφάλματος μανδύα ή πυρήνα
 • Μετρήσεις βηματικών τάσεων
 • Μετρήσεις τάσεων επαφής
 • Ο τομέας είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ/ΙSO-IEC 17025 και προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες που αφορούν στηδιακρίβωση των οργάνων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 και νέα ΥΔΕ) όπως:
 • Γειωσόμετρα
 • Όργανα μετρήσεων αντίστασης μόνωσης
 • Όργανα ασφάλειας και ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Όργανα μετρήσεων συνέχειας αγωγών
 • Όργανα μετρήσεων βρόγχου σφάλματος