Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαπιστευμένες μετρήσεις & δοκιμές πεδίου

Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με ειδικές γεννήτριες και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέποντας να πραγματοποιήσουμε όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές οι οποίες σχετίζονται με αντικεραυνική προστασία και μελέτη του φαινoμένου του κεραυνού.Παράλληλα για την πλήρη κάλυψη όλων των απαραίτητων δοκιμών το εργαστήριο μας, διαθέτει ειδικά όργανα για δοκιμές και μετρήσεις φυσικών μεγεθών μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και ειδικές συσκευές περιβαλλοντικής γήρανσης.

Αποτελεί την καρδιά του εξοπλισμού του εργαστηρίου μας καθώς είναι το πιο βασικό κομμάτι του. Η συγκεκριμένη γεννήτρια μας δίνει τη δυνατότητα να προσομοιώσουμε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και να εξετάσουμε τη συμπεριφορά εξαρτημάτων και διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας αλλά και να πραγματοποιήσουμε έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στον τομέα της αντικεραυνικής προστασίας.
Η κρουστική τάση αποτελεί μια από τις βασικότερες δοκιμές ελέγχου των μονωτικών ιδιοτήτων κυρίως μετασχηματιστών, καλωδίων, ακροκιβωτίων και μονωτήρων ώστε να εξακριβωθεί η αντοχή της μόνωσής τους σε κρουστικές υπερτάσεις.
Οι γεννήτριες κρουστικού ρεύματος 8/20μs αποτελούν το κύριο μέσο ελέγχου και δοκιμών ενεργειακών (ΧΤ) και τηλεπικοινωνιακών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Οι δοκιμές με κρουστικό ρεύμα 8/20μs μπορεί να εφαρμοστεί στους απαγωγούς υπό τάση 230Vac σε οποιαδήποτε γωνία (0ο - 360ο) και υπό τάση 0 - 90 Vdc.
Οι γεννήτριες σύνθετου κύματος κρουστικού ρεύματος 8/20μs και κρουστικής τάσεως 1,2/50μs αποτελούν το κύριο μέσο ελέγχου και δοκιμών ενεργειακών (ΧΤ) απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κυρίως για λεπτή προστασία (π.χ. μονοφασικοί ρευματοδότες με ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις) καθώς και τηλεπικοινωνιακών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Οι δοκιμές με κρουστικό ρεύμα 8/20μs μπορούν να εφαρμοστούν στους απαγωγούς υπό τάση 230Vac σε οποιαδήποτε γωνία (0ο - 360ο) και υπό τάση 0 - 90 Vdc.
Δεδομένου ότι ένα εξάρτημα όταν εγκατασταθεί στην ατμόσφαιρα θα υποστεί μια περιβαλλοντική καταπόνηση είτε από φυσικά μέσα (π.χ. αλάτι και βροχή) είτε από τεχνητά μέσα (π.χ. ρύποι καυσαερίων) επιβάλλεται ο έλεγχος ώστε να εξεταστεί η αντοχή του στη διάβρωση. Παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις όπως είναι τα εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων πριν και μετά από τη δεδομένη περιβαλλοντική γήρανση επιβάλλεται να ακολουθήσουν σειρές ηλεκτρικών και μηχανικών δοκιμών εξασφαλίζοντας ότι τα εξαρτήματα θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμα και μετά από την έκθεσή τους σε τεχνητή γήρανση.