Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες αποτελούν αναπόσπαστη δραστηριότητα της εταιρίας μας και πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τα τελευταία ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και αφορούν:
 • Μελέτες προστασίας από κεραυνούς κοινών και ειδικών κατασκευών, όπως βιομηχανικά κτίρια, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Μελέτες προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Μελέτες συστημάτων γείωσης κοινών και ειδικών κατασκευών, όπως σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμών μέσης & υψηλής τάσης σταθμών φυσικού αερίου
 • Οικονομικοτεχνικές μελέτες συναφών έργων
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προσφορών

 • Πολλές από τις ανωτέρω μελέτες της ΕΛΕΜΚΟ έχουν ανακοινωθεί σε Διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακές

  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, η επιθεώρηση των εγκατεστημένων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας (εξωτερικού ή εσωτερικού συστήματος) είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ και πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  Στην ΕΛΕΜΚΟ διαθέτουμε το πλέον άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και τα πλέον κατάλληλα όργανα και συσκευές μέτρησης υψηλής ακρίβειας , τα οποία βαθμονομούνται σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης.
  Μέσω των επιθεωρήσεων διασφαλίζουμε ότι:
 • Το σύστημα ικανοποιεί τα ισχύοντα πρότυπα
 • Τα εξαρτήματα του συστήματος βρίσκονται σε άριστη κατάσταση
 • Οι τυχόν νέες προσθήκες στο κτίριο καλύπτονται από το υπάρχον σύστημα
 • Οι διατάξεις προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση
 • Νέα μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί προστατεύονται από υπερτάσεις

 • Τέλος, στην επιθεώρηση περιλαμβάνεται και ο έλεγχος, αποξήλωση και διαχείριση ραδιενεργών στοιχείων από κεφαλές που είχαν εγκατασταθεί πριν το 1985

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ

  Οι μηχανικοί μας είναι οι δικοί σας άνθρωποι! Ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε σας κάλεσμα στο δικό σας χώρο, στις δικές σας εγκαταστάσεις.
  Ακούμε τις ανάγκες σας.
  Σας βοηθάμε να επιλέξετε την καταλληλότερη τεχνική λύση.
  Σας προτείνουμε την πιο συμφέρουσα επιλογή.
  Απαντάμε σε όλα τα ερωτήματά σας.

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η συντήρηση των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, λόγω των σημείων εγκατάστασης, πολλές φορές είναι δύσκολη και απαιτεί ειδικές συνθήκες μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να τηρείται η χρήση ειδικών καλαθοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, για την διασφάλιση της νόμιμης και ασφαλούς ανύψωσης ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο απαιτείται να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για εργασίες σε ύψος.
  Η εταιρεία μας, σε συνέργεια με εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνει συντηρήσεις συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε:
 • Κατασκευές με ύψος >60 μέτρα που απαιτούν ειδικά μέτρα προστασίας από κεραυνούς, ακόμα και στις πλάγιες όψεις
 • Καλωδιωτές γέφυρες
 • Ραντάρ και σταθμούς επικοινωνίας
 • Σιλό και δεξαμενές μεγάλου ύψους
 • Σύνθετων βιομηχανικών κατασκευών
 • Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Το τμήμα σχεδιασμού και παραγωγής της ΕΛΕΜΚΟ είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων.
  Χάρη στο σύγχρονο ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτει είναι σε θέση να σχεδιάζει και να παράγει ειδικά τεμάχια, κατάλληλα για οποιαδήποτε εφαρμογή, από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

  Η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευσή και η βαθιά γνώση που διαθέτουμε στα συστήματα γείωσης, μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε ειδικές μετρήσεις ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καλύπτοντας ανάγκες όπως:
 • Ειδικής αντίστασης εδάφους σε μεγάλες επιφάνειες και ισοδύναμα βάθη για τη δημιουργία με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών, πολυστρωματικών μοντέλων εδάφους.
 • Μετρήσεις χαμηλής αντίστασης γείωσης με έγχυση υψηλού ρεύματος εκτεταμένων ηλεκτροδίων όπως υποσταθμών ΥΤ, αιολικών πάρκων, Φ/Β εγκαταστάσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προσομοίωση του συστήματος με γεωμετρική ακρίβεια.
 • Μετρήσεις βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής με την έγχυση υψηλού ρεύματος και αναγωγή στο επίπεδο του ρεύματος βραχυκύκλωσης για τον έλεγχο των απαιτούμενων ορίων ασφαλείας.
 • Ειδικές μετρήσεις μεταξύ συστημάτων γείωσης (π.χ. μέσω μανδυών καλωδίων) για τον εντοπισμό θορύβου, επαγόμενων τάσεων & ρευμάτων αλλά και ηλεκτροχημικού δυναμικού για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης μεταξύ ανομοιογενών υλικών γείωσης.