Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις

Προκειμένου να προστατευθούν ευαίσθητες δραστηριότητες της ζωής από κεραυνικά πλήγματα, όπως νοσοκομεία, βιομηχανίες, τηλεπικοινωνίες, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, τηλεπικοινωνίες κ.λπ., είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός Εσωτερικού Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), το οποίο να υπακούει στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-4 , ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-12 και ΕΛΟΤ TS 61643-22.

Το εσωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από τις ισοδυναμικές συνδέσεις όλων των αγώγιμων μερών μιας κατασκευής, τις θωρακίσεις και την κατανομή καλωδιώσεων καθώς και τη χρήση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων.

Η εγκατάσταση του εσωτερικού ΣΑΠ πραγματοποιείται με εξαρτήματα και διατάξεις τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ EN 62561, ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-21.

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και κατασκευάζει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και διατάξεις εγκατάστασης ενός εσωτερικού ΣΑΠ όπως:

  • Ισοδυναμικούς ζυγούς
  • Σπινθηριστές απομόνωσης
  • Απαγωγούς κεραυνικών ρευμάτων ηλεκτρικών συστημάτων
  • Απαγωγούς κρουστικών τάσεων ηλεκτρικών συστημάτων
  • Απαγωγούς κρουστικών ρευμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Απαγωγούς κρουστικών τάσεων για δίκτυα LAN
  • Απαγωγούς κρουστικών τάσεων για δίκτυα μεταφοράς δεδομένων
  • Απαγωγούς κεραυνικών ρευμάτων τηλεφωνικών συστημάτων
  • Απαγωγούς κρουστικών ρευμάτων κεραιών
system protection