Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δοκιμές Τύπου

Εξαρτήματα Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας σύμφωνα με τη σειρά του προτύπου IEC EN 62561
 • Σφικτήρες και σύνδεσμοι αγωγών αντικεραυνικής προστασίας
 • Ακίδες αντικεραυνικής προστασίας
 • Ηλεκτρόδια γειώσεως
 • Ισοδυναμικοί ζυγοί
 • Περιλαίμια και ακροδέκτες ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Στηρίγματα αγωγών αντικεραυνικής προστασίας
 • Απαριθμητές κεραυνών και κρουστικών παλμών
 • Βελτιωτικό ειδικής αντίστασης εδάφους
 • Σπινθηριστές απομόνωσης–ISG
 • Φρεάτια ηλεκτροδίων γείωσης
 • Δοκιμές Τύπου

  Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με τη σειρά προτύπου IEC EN 61643-11
 • SPDs Type Τ1
 • (Class I test, IEC EN 61643–11)
 • SPDs Type Τ2
 • (Class IΙ test, IEC EN 61643–11)
 • SPDs Type Τ3
 • (Class IΙΙ test, IEC EN 61643–11)
 • SPDs επικινωνίας και σήματος
 • (A1, B3, C1, C2, C3, D1 , IEC EN 61643–21)

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  Σχεδιασμός και πιστοποίηση ειδικών εξαρτημάτων και συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας
 • Σχεδιασμός προϊόντων για ειδικές εφαρμογές
 • Έλεγχος συμμόρφωσης ειδικών εξαρτημάτων (π.χ. φυσικών μεταλλικών στοιχείων) με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν τα πρότυπα
 • Δοκιμές και έλεγχος αντίστασης & καταπόνησης ειδικών εξαρτημάτων με κεραυνικά ρεύματα και υπέρτασης
 • Δοκιμές και έλεγχος αντοχής & καταπόνησης ειδικών εξαρτημάτων σε περιβαλλοντικές συνθήκες τεχνητής διάβρωσης