Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία Από Άμεσο Κεραυνικό Πλήγμα

Ο κεραυνός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλεί κάθε χρόνο μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες  ζωές, καταστροφή περιουσιών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καταστροφή αναντικατάστατων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.


Η προστασία των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής από τις καταστροφικές συνέπειες του άμεσου κεραυνικού πλήγματος επιτυγχάνεται με το εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) που σχεδιάζεται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN 62305-3.

Το εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα, το σύστημα καθόδων και το σύστημα γείωσης. Η εγκατάσταση του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας πραγματοποιείται με εξαρτήματα και διατάξεις τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ EN 62561.

Η ΕΛΕΜΚΟ διαθέτει σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και διατάξεις εγκατάστασης ενός ΣΑΠ όπως:

  • Αγωγούς
  • Σφιγκτήρες
  • Στηρίγματα αγωγών
  • Ράβδους σύλληψης (Ακίδες)
  • Περιλαίμια
  • Ράβδους γείωσης
  • Προστατευτικούς αγωγούς
  • Λυόμενους σφιγκτήρες
thunder