Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συστήματα Γειώσεων

H γείωση αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέρη μιας σωστής και αξιόπιστης ηλεκτρικής εγκατάστασης, που εάν δεν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί σωστά μπορεί να επιφέρει τραγικές συνέπειες τόσο στην ίδια την εγκατάσταση όσο και στο χρήστη αυτής. Γενικά υπάρχουν πολλές διατάξεις γειώσεων οι οποίες εξαρτώνται από τη χρήση που θέλουμε να έχει. Οι πλέον γενικές διατάξεις γειώσεων είναι:

Γείωση λειτουργίας

Γείωση προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων

Γείωση Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΣΕΠ)

Γείωση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Γείωση υποσταθμών μέσης τάσης

Ανάλογα με τη χρήση της, η κάθε  γείωση σχεδιάζεται βάσει των αντίστοιχων Προτύπων ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 60364, ΕΛΟΤ EN 62305-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 50522, ΙΕΕΕ - 80 κ.α. Η εγκατάσταση μιας γείωσης πραγματοποιείται με εξαρτήματα και υλικά τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ EN 62561, ΕΛΟΤ 60364, ΙΕΕΕ 887 κ.α.

Στην ΕΛΕΜΚΟ σχεδιάζουμε, παράγουμε και διαθέτουμε,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εθνικών, Ευρωπαϊκών & Διεθνών προτύπων,  όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και υλικά εγκατάστασης μιας γείωσης όπως:

  • Ράβδους γείωσης
  • Πλάκες γείωσης
  • Ταινίες γείωσης
  • Κυκλικούς αγωγούς γείωσης
  • Σφιγκτήρες γείωσης
  • Ακροδέκτες γείωσης
  • Ζυγούς γείωσης
  • Φρεάτια γείωσης
  • Βελτιωτικό γείωσης
geiosi