Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων

Surge Protective Devices - main page SPDs

Οι υπερτάσεις ανάλογα με την πηγή που τις προκαλεί μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και να  απαιτούν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης.  Σκοπός των  προϊόντων που περιγράφονται είναι να περιορίζουν της υπερτάσεις από χειρισμούς διακοπτών και τις υπερτάσεις από κεραυνούς.    Οι υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας (mss) οφείλονται στην ποιότητα παροχής του δικτύου και αντιμετωπίζονται με σταθεροποιητές τάσεως, UPS κτλ.  Οι υπερτάσεις από χειρισμούς διακοπτών όπως και από κεραυνούς ονομάζονται κρουστικές υπερτάσεις καθώς έχουν μικρή διάρκεια (μs) αλλά μεγάλη απόλυτη τιμή (kV) και αντιμετωπίζονται με τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων.

     

 

Απαγωγός ισχυρών ρευμάτων

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TrigeTron Τ1 & SurgeTron Τ2 ισχυρών ρευμάτων της ΕΛΕΜΚΟ παρέχουν προστασία της ηλεκτρικής παροχής από άμεσα & κοντινά κεραυνικά πλ

Strikesorb SPDs

Το στοιχείο προστασίας Strikesorb είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί (εν σειρά) απευθείας πάνω σε ζυγούς διανομής εντός πεδίων ΧΤ χωρίς τη χρήση καλωδίου ή ασφάλειας αυξάνοντας την αποτελεσματική προστασία έναντι κρουστικών ρευμάτων / υπερτάσεων.

Telecom SPDs

Οι απαγωγοί ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνουν τις διατάξεις προστασίας τηλεφωνικών γραμμών, τηλεπικοινωνιών Ethernet (LAN), ModBus καθώς και ομοαξονικών καλωδίων. 

Isolating Spark Gaps

Οι σπινθηριστές απομόνωσης προσφέρουν ισοδυναμική σύνδεση προς γη, σε αγωγούς με καθοδική προστασία καθώς και γαλβανική απομόνωση - ισοδυναμική σύνδεση σε μέταλλα με διαφορετικό ηλεκτροχημικό δυναμικό, προστατεύοντας από ηλεκτρόλυση. 

DC Decoupling Devices

Ο DCTron είναι ειδικά σχεδιασμένος για να απάγει ανεπιθύμητα εναλλασσόμενα ρεύματα σε συστήματα με καθοδική προστασία, όπου λόγω της κα

PV Combiner Box

The PVTron Combiner Boxes (CBs) are junction boxes, used in PV parks, between the PV generators and the inverter.  The PVTron CBs are used to connect in parallel up to 24 strings of the PV generators.  The PVTron CBs accommodates closed type fuse holders, fuse links for each string (only for the