Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι τεχνικές εκδόσεις της εταιρείας μας αποτελούν μια προσφορά μας προς τον τεχνικό κόσμο προκειμένου οι γνώσεις και οι εμπειρίες μας να μεταφέρονται πέραν της εταιρείας μας. Aποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα για τη σύνταξη μελετών και παράλληλα ένα βοήθημα για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση εξαρτημάτων και διατάξεων προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις
Αποτελεί μια κοινωνική προσφορά της εταιρείας μας καθώς δεν αναφέρονται ούτε προϊόντα ούτε μέθοδοι προστασίας , αλλά μόνο ιστορικά και φυσικά γεγονότα που συνδέονται με τον κεραυνό
Οι εκδόσεις γενικότερου ενδιαφέροντος αποτελούν και αυτές μια προσφορά της εταιρείας μας όχι μόνο προς τον τεχνικό κόσμο αλλά και γενικότερα προς όλους τους ανθρώπους, γιατί η προστασία από κεραυνούς αφορά όλους μας, τεχνικούς και μη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΛΕΜΚΟ έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα τόσο σε Ελληνικά όσο και σε διεθνή Μέσα. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις ενημερώνουμε , προτείνουμε και μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας τόσο τις εμπειρίες μας αλλά και τις γνώσεις μας στον τομέα της αντικεραυνικής προστασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Για την πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας η ΕΛΕΜΚΟ σας προφέρει μια σειρά από εξειδικευμένα τεχνικά έντυπα. Εύκολα και με κατανοητό τρόπο τα τεχνικά έντυπά μας αποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε κατά την άσκηση της εργασίας σας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Η ΕΛΕΜΚΟ έχει καθιερώσει την έκδοση Καταλόγων με στόχο να παρέχει σε κάθε μελετητή, εγκαταστάτη και επιβλέποντα έργου ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή επιλογή αλλά και ασφαλή εφαρμογή υλικών και διατάξεων προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις.