Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

διαπιστευμένες μετρήσεις και δοκιμές πεδίου

Το εργαστήριό μας λειτουργεί ως φορέας αξιολόγησης συμμόρφωσης εξαρτημάτων και διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Η ποιότητα των υπηρεσιών του φορέα μας αποδεικνύεται με τη διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 17025. Το εργαστήριό μας πήρε διαπίστευση για πρώτη φορά το 2005 και παραμένει έως σήμερα με διευρυμένο πεδίο που καλύπτει όλα τα πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Δείτε το αναλυτικό πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου μας.
ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Βασικοί και χρήσιμοι όροι:
  • Η συμμόρφωση είναι η τεχνική προδιαγραφή ή το πρότυπο το οποίο οφείλουν να ικανοποιούν τα προϊόντα.
  • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι η διαδικασία που αποδεικνύει (π.χ. δοκιμές) ότι το προϊόν ικανοποιεί με επιτυχία τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της συμμόρφωσης (π.χ. προτύπου).
  • Φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, είναι ο φορέας (π.χ. εργαστήριο) που οφείλει να διαθέτει την τεχνική επάρκεια ώστε να αξιολογεί τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις της συμμόρφωσης.
  • Διαπίστευση είναι το προσφορότερο μέτρο απόδειξης της τεχνικής επάρκειας ενός φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ως προς την ικανότητα που διαθέτει ο φορέας, να αξιολογεί ένα προϊόν βάσει της απαιτούμενης συμμόρφωσης.
  • Έκθεση δοκιμών, πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο που εκδίδει ένας φορέας αξιολόγησης ώστε να τεκμηριώσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος.