Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων

Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων του ιταλικού οίκου HΤ.

 

Καινοτόμα και εύχρηστα όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων όπως:

  • όργανα πραγματοποίησης όλων των μετρήσεων ασφαλείας που απαιτούνται από την §6 του προτύπου ΕΛΟΤ 60364:2020 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις",
  • μετρήσεων και ελέγχου σε φωτοβολταϊκά συστήματα (μέτρηση I-V καμπύλης, μέτρηση αντίστασης μόνωσης με εύρεση του σημείου σφάλματος, έλεγχος συνέχειας προστατευτικών αγωγών, έλεγχος απόδοσης),
  • καταγραφικά ποιότητας ηλεκτρικής παροχής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα καταγραφής σε βάθος χρόνου (έως 3 μήνες) σχεδόν όλων των στοιχείων μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως τάσεις, εντάσεις, αρμονικές, ισχύ, ενέργεια, ρεύματα εκκίνησης, υπερτάσεις, βυθίσεις τάσης κλπ,
  • όργανα ελέγχου ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 61439-1-2 και ηλεκτρικών μηχανών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 60204-1.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή ανατρέξτε στη σελίδα της HT ITALIA:

Manufacturer of test and measurement equipment | HT Instruments (ht-instruments.com)

Όργανο