Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιστορικό του εργαστηρίου μας

1998
 • Προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός εργαστηρίου δοκιμών εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και διατάξεων προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις. Το έργο υλοποιήθηκε αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια και συνεργαστήκαμε με κορυφαίο Κέντρο της Αγγλίας.

 • 2000
 • Στο 25ο Συνέδριο Aντικεραυνικής Προστασίας ( ICLP) παρουσιάσαμε την γεννήτρια 100 kA10/350μς , ενός από τους βασικότερους εξοπλισμούς του εργαστηρίου μας. Το εργαστήριό μας είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα 3 στην Ευρώπη που διαθέτει τέτοια γεννήτρια.

 • 2002
 • Tο εργαστήριo πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001/2000, από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης BVQI.

 • 2003
 • Το εργαστήριo γίνεται Μέλος του Hellas Lab, της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων.

 • 2006
 • Το εργαστήριο λαμβάνει τη διαπίστευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-ISO/IEC 17025 από το Ολλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης RVA.

 • 2010
 • Το εργαστήριο λαμβάνει τη διαπίστευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-ISO/IEC 17025 από το Eθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης των ΗΠΑ Α2LA.

 • 2013
 • Το εργαστήριο λαμβάνει τη διαπίστευση του ‘’ Τομέα διακρίβωσης’’ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN/ISO-IEC 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο των ΗΠΑ Α2LA.